Een half jaar EVMI met 75% korting

Platform voor de professional in de voedingsmiddelenindustrie
EVMI is een vakblad geschreven door een expertisecentrum van redacteuren, wetenschappers en deskundigen dat ideeën inventariseert rond de productie en levering van voedingsmiddelen in de breedste zin van het woord. EVMI is een vakblad en website met een wekelijkse digitale nieuwsbrief en diverse jaarlijkse congressen. EVMI richt zich op de professional in de voedingsmiddelenindustrie en werkt o.a. samen met de FNLI, Foodlog en diverse andere partners. Iedere geprinte uitgave wordt een actueel thema uitgediept. Daarnaast bestaat ook iedere uitgave uit drie helder te onderscheiden katernen – Food Innovation, Food Management en Food Technology – en interessante vaste rubrieken.