Foodvalley over upcycling: zijstromen niet langer weggegooid geld

15 mei 2023 Janet Kooren Foodvalley

Er zijn al veel technologische innovaties in ontwikkeling om zijstromen te benutten voor voedingsingrediënten en -producten, maar een van de grootste uitdagingen is om nieuwe circulaire waardeketens te creëren en deze upcycled producten naar de consument te brengen. 

Tijdens het Foodvalley webinar werden inzichten van verschillende deskundigen gedeeld, met echte aha-momenten, zoals tijdens de lezing van Rebecca Hesket, programmamanager van de Ellen MacArthur Foundation . Zij gaf aan dat bedrijven iconische producten moeten ontwikkelen om het potentieel van upcycling te laten zien. En dat deze iconische producten vooral smaakvol moeten zijn. “Producenten die upcyclen, slaan het het deel over verwennerij nu nog te vaak over. Ze kijken nog te weinig naar het maken van een smakelijk product, zodat consumenten zich niet aangetrokken voelen tot het voedsel,” voegt David Gebhardt-Mencke, hoofd innovatie en bedrijfsontwikkeling bij Herbafoods Ingredients, toe.
Datzelfde ziet René Lion, senior consumer scientist bij Unilever: “Uiteindelijk kopen mensen een product. Ze kopen het voor smaak, prijs en gezondheid, en dan duurzaamheid, dus het zal niet de primaire drijfveer zijn.”

Toch zegt volgens Innova Market Insights 50% van de consumenten aandacht te besteden aan de milieulabels op verpakkingen. Bovendien was er tussen de tweede helft van 2017 en de eerste helft van 2022 een toename van 62% in producten met upcyclingclaims, aldus de marktonderzoeker.
Recent vond een acceleratiesessie plaats in samenwerking met Wageningen Food & Biobased Research, Qing en Amsterdam Data Collective: ‘Op feiten en kennis gebaseerde besluitvorming als voorwaarde voor een ‘circulair ontwerp van voedsel’.
Het gebruik van data en datamodellering voor de uitwisseling van informatie over de waarde van zijstromen en geüpcyclede ingrediënten en productieprocessen, zijn een essentiële voorwaarde voor het ontwikkelen van nieuwe waardeketenrelaties op meer circulaire voedselconcepten.
Het toevoegen van verwerkingsstappen zoals droog-, raffinage- en/of conserveringstechnieken om agrifood sideteams geschikt en aantrekkelijk te maken voor upcycling naar voedsel, kan gepaard gaan met meer kosten, een hogere koolstof- en watervoetafdruk en een verlies van totale bruikbare voedingsstoffen.

Om de juiste beslissingen te nemen met betrekking tot de valorisatie van zijstromen of de inkoop van circulaire ingrediënten, kunnen AI-modellen en scenariostudies het transitiedenken helpen. Gegevens- en gegevensmodellering kan ook een belangrijke rol spelen bij het versnellen van het testen van geüpcyclede ingrediënten in een productontwikkelingsfase.

Foodvalley NL

Foodvalley NL is een onafhankelijke internationale organisatie die werkt aan het versnellen van de wereldwijde transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Samen met onze partners hebben we een ambitie en een koers van aanpak gedefinieerd voor drie aandachtsgebieden op basis van de behoeften van het bedrijfsleven, gecombineerd met learnings van veldexperts en ondersteund door gedegen onderzoek:
Duurzaam eiwitsysteem, gezond als makkelijke keuze en de circulaire agrifoodketen.
Op Foodvalley.nl vind je meer informatie over de mogelijkheden tot participeren. 

Altijd op de hoogte blijven?