HAS green academy introduceert Workshop Plant-aardige Eiwitten

28 november 2022 HAS green academy

HAS green academy organiseerde eind november voor de eerste keer de workshop Plantaardige eiwitten. Of er vraag naar is? De eerste editie was razendsnel volgeboekt!

Eind november organiseerde de green academy van de HAS de eerste workshop over plant­aardige eiwitten. De sterke stijging van de vraag naar eiwitten en eiwit­rijke producten wordt veroorzaakt door de voorspelde stijging van de gemiddelde levens­standaard en de groeiende wereldbevolking. Volgens de Food and Agriculture Organi­sation of the United Nations (FOA) zal er 60 tot 70% meer voedsel moeten worden ge­produceerd in het jaar 2050 als wij de wereldbevolking willen blijven voeden.

Het is niet haalbaar om al dit voedsel te produceren met de huidige balans tussen plantaardige en dierlijke eiwitten. Daarom zal er niet alleen meer voedsel geproduceerd moeten worden, maar moet er ook een verschuiving optreden van de consumptie van dierlijke naar plantaardige eiwitten.

Functionaliteiten

Door de trend naar meer plantaardige voedings­middelen is er behoefte aan plantaardige eiwitten die dezelfde functionali­teiten bezitten als dierlijke eiwitten. Bij de productie van voedingsmiddelen worden eiwitten vaak gebruikt voor verschillende technologische doeleinden zoals emulgeren, binden, schuimvorming, verdikken, flavour, eiwitverrijking, textureren en stabilisatie. In veel gevallen worden hiervoor dierlijke eiwitten gebruikt, zoals melkeiwitten, ei-­eiwit en gelatine. Vaak is het niet eenvoudig om met plantaardige eiwitten een vergelijkbare smaak en textuur te verkrijgen. Het begrijpen van de functionaliteit van plant­aardige eiwitten is nodig om het vervangen van dierlijke eiwitten mogelijk te maken.

(On)mogelijkheden

Dierlijke eiwitten worden bijvoorbeeld geconsumeerd in de vorm van vlees en kaas, maar ook vaak gebruikt als ingrediënt omdat ze specifieke technologische functies ver­vullen. “De consument verwacht dat kwaliteit, smaak en de houdbaarheid van de producten hetzelfde blijven. Bij het aanpassen van de receptuur komen echter vaak complexe technologische problemen naar boven.”, aldus ir. Gerlinde van Santen, adviseur bij HAS green academy. “Door de trend naar meer plantaardige voedingsmiddelen is er behoefte aan plantaardige eiwitten die dezelfde functionaliteiten bezitten. Denk onder andere aan emulgeren, binden, gelering en textureren. Vaak is het niet eenvoudig om met plantaardige eiwitten een vergelijkbare smaak en textuur te verkrijgen. In deze workshop krijgen cursisten daarom zowel theoretische als praktische informatie over de (on)mogelijkheden van vervanging van dierlijke door plantaardige eiwitten.”

In het kort

In de workshop Plantaardige Eiwitten zie je de (on)mogelijkheden van toepassing van verschillende plantaardige eiwitten en leer je meer over de aspecten van de verschillende eiwitten. De workshop bestaat uit een ge­deelte theorie en een gedeelte practicum waarin je zelf aan de slag gaat.

Je kunt je aanmelden voor de volgende editie, start in het voorjaar 2023. 

Eiwittransitie in voeding
HAS green academy doet praktijk­onderzoek naar de eiwittransitie en doet dit onder andere als partner in the Green Protein Alliance en vanuit het lectoraat ‘Eiwittransitie in voeding’ van Dr. ir. Renske Janssen. Door het lectoraat is kennis verzameld en ontwikkeld die tijdens de workshop wordt gedeeld. De workshop Plantaardige Eiwitten is interessant voor iedereen die te maken heeft met de toenemende vraag naar plantaardige eiwitten in producten zoals product­ontwikkelaars, category managers, voedings­kundigen en marketeers.

Wat kun je na de workshop Plantaardige Eiwitten?
• De functies van eiwitten in voedings­middelen uitleggen.
• Voor verschillende toe­passingen bepalen welke plantaardige eiwitten geschikte alternatieven zijn.
• De kennis toepassen op jouw eigen producten.

Altijd op de hoogte blijven?