De coronacrisis heeft ook voor grote fabrikanten allerlei consequenties. We spreken met Marjolijn Niggebrugge, commercieel directeur van Nestlé Nederland. 

Net als zovelen, werkt Niggebrugge nu thuis. Met merken als KitKat, Nescafé, Maggi, Starbucks, Garden Gourmet en Wagner opereert Nestlé in allerlei categorieën voor zowel de foodservice als de supermarkten.

Hebben jullie grote veranderingen in het afzetpatroon meegemaakt?

“Ja, van sommige artikelen schoot de verkoop omhoog. Maar niet bij al onze producten. We leveren ook aan de horeca en daar viel de verkoop natuurlijk grotendeels stil.”

Wat doen jullie nu anders dan voorheen?

“Allereerst zijn we begonnen met initiatieven die de gezondheidszorg helpen. Een deel van onze artikelen leveren wij ook aan de gezondheidszorg, producten die de maaltijdbereiders in ziekenhuizen gebruiken om patiënten en zorgmedewerkers van eten te voorzien. We hebben meteen gezorgd dat onze leveringen aan ziekenhuizen vlekkeloos overeind blijven als daar meer druk op komt. Denk ook aan de talloze koffiecorners in ziekenhuizen. Verder hebben we voor vijftig ziekenhuizen in Nederland pakketten gemaakt voor medewerkers van intensivecare-afdelingen, zodat zij bij die enorme werkdruk altijd van eten voorzien zijn. Een bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen is een onderdeel van onze missie en die hebben we met dit initiatief op deze manier vormgegeven. En we hebben ons aangesloten bij het initiatief ‘Help de horeca’.”

Zou je iets over de omzetfluctuatie van Nestlé kunnen zeggen?

“Nee, ik ben eraan gehouden dat wij dat overlaten aan de mensen van Nestlé die daartoe bevoegd zijn, en dan ook nog in een bepaalde periode. Dat zijn de consequenties van werken voor en beursgenoteerd bedrijf. Verder is het moeilijk om te zeggen wat het omzetgevolg van de coronacrisis op langere termijn zal zijn. Omdat we niet weten hoe dit zich verder ontwikkelt, maar ook omdat we in deze ongekende situatie niet kunnen zien of de aankopen van de laatste weken ook al echt thuis geconsumeerd zijn of dat het voorraadaankopen zijn.”

Zijn jullie door retailers overvraagd, of konden jullie goed leveren?

“We konden goed leveren. We hebben 65 fabrieken door heel Europa en we maken ‘verpakte goederen’, dus hebben we minder uitdagingen op het gebied van veiligheid.”

Zijn er zaken die jullie hebben moeten aanpassen?

“We zijn intern meteen gaan kijken naar veiligheidsrisico’s in onze keten, wat moet er anders in onze productie, onze logistiek en distributie? Omdat we daarmee ook kunnen garanderen dat de voedselvoorziening van onze kant op orde blijft. Denk bijvoorbeeld aan de fysieke afstand die productiemedewerkers nu moeten aanhouden, terwijl dat voorheen niet hoefde.”

Nestlé opereert in alle Europese landen. Is er binnen Nestlé onderling contact over de coronacrisis?

“Ja. We hebben kunnen leren waar we rekening mee moeten houden als de situatie verergert. We hebben bijvoorbeeld van onze collega’s uit Italië uitvoerig informatie gehad over hoe daar de zaken worden aangepakt en situaties waar je mee geconfronteerd wordt. Als je weet wat de veiligheidsmaatregelen in dat land zijn, kun je je erop instellen als die hier van kracht zouden worden. Verder hebben we ook bijvoorbeeld overleg gehad over wat ons standpunt zou moeten zijn over het openhouden van dierenwinkels. Als de overheid besluit die te sluiten, dan is dat zo. Maar als de overheid ons vraagt wat wij er als leverancier van vinden, dan is ons standpunt dat die met de nodige maatregelen open zouden moeten blijven. Omdat alle mensen die nu thuis zitten ook voor hun huisdieren willen blijven zorgen.”

Dit artikel verscheen eerder in Food Personality, het Nederlandse vakblad voor de supermarktbranche.

Altijd op de hoogte blijven?