Omarm het nieuwe narratief

22 november 2022 Lianne Schonewille Lotte van Keulen

Leven we in een tijdperk van transitie? Of leven we in een transitie van tijdperk? Voor de huidige generaties voelt het als een kantelpunt in de geschiedenis. Steeds meer komt de focus op de natuur als levensader te liggen. Met een groeiende urgentie om die focus te houden. 

Chaos, ongemak: er gebeurt veel en alles tegelijk. Het eco­nomische systeem verandert, en de samenleving gaat hier net zo hard in mee. Onder druk van ont­wikkelingen in de wereld, klimaat­verandering, een energiecrisis en een verlies aan biodiversiteit: alles is in transitie.

Voor altijd in transitie

Samen zijn we op zoek naar nieuwe systemen en waarden: een nieuw narratief. Een nieuw narratief is een nieuw verhaal. Dat andere, nieuwe, verhaal begint bij het herijken van het bestaande doel: dient dat het nieuwe narratief nog? Waar moet het volgens jou om draaien? En is dat dan hetgeen waar we met elkaar de schouders onder moeten steken?
Dat contour dat steeds duidelijker wordt, is niet een idealistisch kader, maar een nieuw narratief: een nieuw verhaal door transities en dus door mensen gevormd.
Daar waar het ongemak voelbaar is, heeft het oude systeem haar houdbaarheidsdatum bereikt. Het zijn de plekken die enkel focussen op waarden als effectiviteit, efficiency en financieel rendement. Daar waar de bloei plaatsvindt, focussen ze (ook) op vertrouwen, mensen, samen, kwaliteiten en ont­wikkeling.

Transities zijn mensenwerk: wij mensen bepalen zelf het verloop van verandering. Natuurlijk niet helemaal, want de mens is onderhevig aan een complex web van beleid, cultuur, technologie en meer factoren. De systeemtransities waar we nu mee te maken hebben zijn als de wind: je weet niet waar ze vandaan komen en ook niet waar ze heen gaan. Belangrijk is dat je zeilen gehesen zijn. En: dat je klaar staat om te varen, wanneer de wind in je zeilen slaat.

Systeemtransitie vraagt om persoonlijke transitie. Omarm jij de chaos van het nu? Overwin je jouw angsten, door dieper in jezelf te zoeken, in plaats van je neer te leggen bij omstandigheden? Want alleen wanneer je weet wie je werkelijk bent ontstaat er ver­binding tussen hoofd en hart. Het realiseren van die verbinding is onze allergrootste uitdaging. Zodra die er is, is er een on­omkeerbaar proces ingezet. Dat is precies wat we nodig hebben.
Hiervan zien we de voorbeelden op legio terreinen. Binnen de levensmiddelen­industrie, maar ook in de bouw, mobiliteit, zorg, energie en onderwijs. We zien de voorbeelden: en dan? Zien we het buiten onszelf: of maken we óók de connectie met onszelf? Het is prachtig om te zien dat er verhalen zijn waar de mens écht centraal staat. Dat be­noemen we, maar verzinnen vaak ook gelijk redenen waarom het bij ons niet kan.

Change the people: change the system

Het is moeilijk om je voor te stellen dat een ander systeem, ook in jouw situatie mogelijk is. Binnen Food in Transitie 2030 zien we de voorbeelden, leren we van elkaar en zorgen we ervoor dat ook andere bedrijven kunnen aanhaken. Want ook ‘samen’ is een kernwaarde in het nieuwe narratief dat we met elkaar vormen: dat kunnen we nu, ook zo, handen en voeten geven.

Het is vaak het systeem waar we de pijlen op richten, de tastbare en zichtbare fysieke omgeving. Dat geeft het gevoel van grip: in een tijd waar we zo weinig grip lijken te hebben. De nieuwe narratieven binnen transities omarmen beiden: mens én systeem. Als je persoonlijke verandering van binnenuit weet te bewerkstelligen, is de voorwaarde voor een systeemverandering gelegd.

Food in Transitie

Dat is ook wat we in het programma Food in Transitie 2030 terugzien. Binnen de ver­schillende thema’s zoals: vitaliteit, goed werkgeverschap, leven lang ontwikkelen, eigen regie en eerder uittreden zijn de traject­en als een katalysator voor het op gang brengen van beweging. Het is het beetpakken van sociale vraagstukken en die verweven tussen het huidige en nieuwe narratief: om zo de brug te slaan naar de toekomst.

Programma’s als deze zijn bij uitstek een kans voor bedrijven om aan de slag te gaan met hun brug naar de toekomst. In het nieuwe narratief is menselijk kapitaal een groot goed, dat komt met waarden zoals vertrouwen, ontwikkeling, gezondheid. Een start van een nieuw tijdperk, waarin we je helpen om de nieuwe kaders te schetsen: haak je aan?

Food in Transitie 2030 is een programma van Stichting Ontwikkelingsfonds Levens­middelenindustrie (SOL) en biedt bedrijven binnen onze sector dé kans om verandering aan te vliegen. Vanuit verschillende relevante thema’s en jarenlange ervaring binnen het domein van human capital, kent het programma een enorme impact. De trajecten richten zich op de lange termijn en helpen bedrijven op een duidelijke en praktische manier om wendbaar, vitaal en vaardig te zijn én blijven. En als de toekomst is ge­arriveerd, staan zij aan het roer.

Meer weten over Food in Transitie 2030? Bezoek www.foodintransitie2030.nl!

Altijd op de hoogte blijven?