Paneldiscussie machinebouw in food

6 mei 2024 Janet Kooren Mikrocentrum/Saeys
Het Food Tech Event is het ideale podium om met elkaar van gedachten te wisselen. Met een aantal brancheverenigingen organiseert  EVMI daarom een paneldiscussie over de uitdagingen voor de machinebouw in de food.

As we speak zijn we in gesprek met de panelleden die vanuit de gelederen van GMV, DMFI en Machevo & Bulk de kennis aan tafel brengen over die uitdagingen. Want niet alleen willen we met elkaar praten over hoe de nabije toekomst eruit ziet voor de machinebouw in de voedingsmiddelenindustrie. We willen ook kijken wat de voortdurende roep om innovatie, snellere, schonere en vooral betere machines betekent. De wens om onze hoogwaardigere 
voedselproductie op peil te houden en waar mogelijk te verbeteren is een van de grote uitdagingen. Ons panel praat graag met jou als bezoeker over die aspecten van de machinebouw. Waar zie jij kansen, welke aspecten blijven nu onderbelicht, wat komt er op ons af met nieuwe regelgeving.

De hele keten doet mee

Tijdens een lunchsessie met leden kwam als hot topic  naar voren: de vraag naar aantoonbaar duurzame leveringen. Dat is voor de brancheverenigingen een belangrijk thema, en men komt regelmatig samen om ‘gaten’ in de keten te dichten. 

Daarbij kan en moet niet alleen worden gekeken naar duurzame aspecten als minder gebruik van energie en water, maar ook naar de eisen van de klanten, zoals supermarkten. Die stellen vaak specifieke aanvullende eisen, want ook daar staat verduurzaming al vaak hoog op de agenda. Met andere woorden: in de hele keten is er vraag naar verduurzaming. 
Maar hoe ver terug in die keten constateren we verduurzaming? Dat aspect blijken meerdere bedrijven lastig te vinden.
Duurzaamheidsrapportages worden verplicht, maar hoe ga je dat regelen? 

De onderwerpen die in het panel besproken zullen worden hebben te maken met innovatie: hoe organiseer je die? Technisch talent vinden en binden. Regelgeving voor de sector, de rol van de landbouw, en zo hebben we er nog een paar op de rol. 

Op EVMI.nl lees je meer over wie er aan tafel zit en wat er ter tafel komt. We willen zo actueel en relevant als mogelijk zijn en zijn daar bij het ter perse gaan van deze editie volop bezig.

Paneldiscussie EVMI: De toekomst van Machinebouw in Food
In samenwerking met de brancheorganisaties voor Machinebouwers in Food: GMV, DMFI, Machevo & Bulk. Woensdag 15 mei, zaal 1, van 13.45u tot 14.35u.

Altijd op de hoogte blijven?