Seminar IFFI: innovatie vraagt samenwerking

27 maart 2023 Redactie Food

Een andere EVMI-partner is IFFI.  Ook zij verzorgen weer een seminar vol boeiende presentaties. IFFI staat voor Ingredients for Food Innovators - een Nederlands netwerk van innovatieve producenten van voedselingrediënten. 

IFFI breidt de capaciteit voor bedrijfs- en mensenontwikkeling van elk lidbedrijf uit door inzichten, faciliteiten en mogelijkheden van de industrie als geheel te delen.

Bas Dolman


Voor de eerst bijdrage in dit seminar klimt Bas Dolman op het podium. Bas is commercieel directeur bij Royal Koopmans en heeft het keteninitiatief ‘Nedertarwe’ op de kaart gezet. Nedertarwe is graan van Nederlandse bodem en wordt door gecertificeerde en vooruitstrevende boeren met veel aandacht volgens strikte richtlijnen duurzaam geteeld.

Wat tot voor kort ondenkbaar werd geacht, hoog kwalitatieve baktarwe uit Nederland, heeft Royal Koopmans met een knap staaltje van keteninnovatie weten te realiseren. Nederlandse tarwe door boeren voor een eerlijke prijs op duurzame wijze geteeld biedt voordelen voor alle schakels in de keten: de boer, de molenaar, de bakker en de consument.

Lezing donderdag 14.45 zaal 1

Anne Klok en Claire Price


Aansluitend nemen Anne Klok en Claire Price van DSM het stokje over. In hun bijdrage: Plantaardige zuivel - van innovatie tot perfectie, laten ze zien dat plantaardige zuivel hard op weg is een volwassen productcategorie te worden. Dat betekent dat innovatie niet alleen gericht is op het ontwikkelen van het perfecte product, maar zich ook richt op de ontwikkeling van het optimale proces. DSM illustreert aan de hand van de toepassing van cultures en enzymes een typisch voorbeeld van keteninnovatie. Waarbij enerzijds wordt ingespeeld op de noodzaak voor efficiëntie en kostenreductie door het proces te versimpelen. En anderzijds door consumer insight studies de smaak van plantaardige zuivel nog meer te verfijnen.

Anne en Claire zijn beide werkzaam als Innovation Manager voor DSM Food & Beverages. Anne richt zich met name op de toepassing van enzymes in het productieproces van plantaardige zuivel. Claire richt zich op het doorontwikkelen van eindproducten in de categorie van plantaardige zuivel. 

Lezing donderdag 15.10 zaal 1

Ruben Wanders


Emissievrije zuivel, utopie of werkelijkheid? Met die titel stapt Ruben Wanders vervolgens op het podium. Hij vertelt dat het verzilveren van de waarde van lagere CO2-emissies in zuivel een perfect voorbeeld is van een keteninnovatie. Deze keer niet een technisch kenmerk van een eindproduct, maar het duurzame karakter van een proces dat waarde genereert voor zowel de boer als de klant.

Op welke wijze gaat FrieslandCampina de Scope 1,2 and 3 doelstellingen realiseren en lagere Green House Gas emissies incorporeren in een hogere prijs voor zuivelingrediënten? Ruben Wanders is Farm Sustainability Manager, en heeft de ervaring die nodig is om de waarde van bijvoorbeeld een CO2-inspanning zowel voor de klant als de boer in de waardeketen van zuivel goed in te kunnen schatten.

Lezing donderdag 15.35 zaal 1

Altijd op de hoogte blijven?