25 jaar EVMI: Toen er nog geen (N)VWA was

16 mei 2024 Janet Kooren Janet Kooren
25 jaar geleden schreef Niels van Haarlem, hoofdredacteur en oprichter van EVMI, over voedsel-veiligheid. Het was zijn openingsinterview en hij sprak met toenmalig minister Brinkhorst.

De destijds minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij brak in dat interview een lans voor de ketengedachte. De media stonden destijds bol van berichten over BSE, salmonella en dioxine-schandalen. “De overheid legt dan ook de nadruk op een ketenbenadering van voedselveiligheid. Daarom moeten er heldere normen en adequate controle komen.” 
Hij doelde op de oprichting van een Nederlandse Voedselautoriteit, die het onderzoek, de controle en communicatie rond voedselveiligheid zou gaan leiden. “De wet- en regelgeving wordt nog eens goed tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. Nederland moet immers in de pas lopen met Europa.”

Twee jaar laten was de VWA een feit. In 2012 ontstond na een lange reeks fusies en reorganisaties de huidige NVWA. Maar nog steeds is voedselveiligheid een onderwerp waarover veel te doen valt. 

De NVWA heeft bij lange na niet de slagkracht die ze volgens velen zou moeten hebben en ieder jaar zijn er grote en kleine incidenten die de media halen. Wetgeving, normen, richtlijnen: ze rollen over elkaar heen. En toch worden chocolade, vis en andere voedingsmiddelen regelmatig onveilig in de schappen gelegd. Zo onveilig dat nog steeds jaarlijks veel mensen ziek worden door de ziekten die via voedsel kunnen worden overgedragen.

Ook op Food Tech is voedselveiligheid een hot thema. Er is aandacht voor hygiënisch produceren en ontwerpen en in de lezingen zijn er bijdrages die specifiek ingaan op de uitdagingen die dit onderwerp met zich meebrengt. Charles Scriwanek van HiFlux bespreekt de bijdrage die zelfreinigende inline vloeistoffilters kunnen leveren. De ontwikkeling van die filters werd samen met producenten in de voedingsmiddelenindustrie gedaan.

Een andere uitdaging is het vermogen van micro-organismen om zich aan te passen op op prikkels uit hun omgeving. Aldo Evers van Normec gaat in op de gevolgen van dat aanpassingsvermogen voor de voedselveiligheid. Processen die eerst ´veilig´ waren, kunnen ineens voor problemen zorgen. Evers neemt je mee in een bespreking van verschillende casussen op het gebied van micro-organismen en voedselveiligheid. Hij bespreekt voorbeelden waarbij er op laboratoriumschaal validaties zijn uitgevoerd om vast te stellen dat het proces ook met deze aangepaste micro-organismen nog veilig is.

Altijd op de hoogte blijven?