Beeld: Niek Post (links) en Ruben de Bruin (rechts)

De verzekerbaarheid van bedrijfsrisico’s in de voedingsmiddelenindustrie staat onder druk. Dat heeft onder meer te maken met schades in de voedingsmiddelen-industrie, klimaatschades, een slecht investeringsklimaat en consolidatie in de verzekeringsmarkt. Het wordt steeds moeilijker om brand- en bedrijfsrisico’s te verzekeren. 

Steeds meer bedrijven zijn onderverzekerd of zelfs niet verzekerd. Hierdoor lopen ze enorme risico’s: in sommige gevallen zijn er na een brand onvoldoende middelen om de schade te herstellen. Riskonet is een onafhankelijke adviesorganisatie op het gebied van veiligheid en risk management, die helpt door risico’s in kaart te brengen en reducerende maatregelen te bepalen. Dit bevordert de verzekerbaarheid waardoor verzekeringsmakelaar Kröller Boom in staat is om de brand/bedrijfsschade verzekering (wel) te regelen. Zo kan de continuïteit van het bedrijf worden gewaarborgd.

Verzekeraars twijfelen

Kröller Boom richt zich op specifieke industrieën waaronder de food industrie. Niek Post, commercieel directeur, legt uit waarom het steeds lastiger wordt om brand- en bedrijfsrisico’s te verzekeren: “Dat heeft onder meer te maken met de consolidatie van de verzekeringsmarkt. Een groot aantal verzekeraars is samengegaan. Dat betekent dat we de risico’s bij minder partijen kunnen onderbrengen.”

'Vaak zijn bedrijven zich niet bewust van de risico's die ze lopen'

“Daarnaast helpt het aantal schadegevallen niet mee. Onlangs nog ging een kippenslachterij in vlammen op. Schade: 55 miljoen euro. Vanwege dit soort grote schades zijn verzekeraars huiverig voor het accepteren van brand/bedrijfsschadeverzekeringen. Ook de waardeontwikkeling van bedrijven doet verzekeraars twijfelen. Door groei en uitbreiding neemt de waarde van bedrijven cumulatief toe. Door deze waardeconcentratie gaan verzekeraars meer en meer limieten stellen aan de maximale schade-uitkering.”

Het gevolg is dat de risicobereidheid van verzekeraars afneemt. De premie stijgt, voorwaarden worden beperkt en voor bepaalde sectoren wordt helemaal geen dekking meer gegeven. Als verzekeraars wel bereid zijn het risico te dekken, stellen zij kostbare preventie eisen op het gebied van brand- en bedrijfsveiligheid.

“Dat kan betekenen dat verzekeraars met een heel aantal wensen komen om de brand- en bedrijfsveiligheid te vergroten, terwijl bedrijven al netjes voldoen aan de wet,” aldus Ruben de Bruin, Managing Partner van Riskonet. “Het kan om kostbare investeringen gaan, zoals de aanschaf van sprinklerinstallaties, brandmeldinstallaties en bouwkundige constructies. Op zo’n investering, die kan oplopen tot miljoenen euro’s, zitten bedrijven niet te wachten. Het gevolg is dat ze ervoor kunnen kiezen om deels of geheel onverzekerd door te gaan. De risico’s die men daarbij loopt zijn echter heel groot.”

Schadeomvang minimaliseren

De Bruin verklaart de visie van verzekeraars: “Zij gaan verder dan de eisen aan gebouwen die staan opgenomen in het Bouwbesluit. Vanuit het perspectief van de verzekeraars zijn deze eisen logisch. Zij richten zich op het voorkomen van brand- en bedrijfsschade of het minimaliseren van de schadeomvang. Het Bouwbesluit draait om vluchtveiligheid. Beperken van schadeomvang speelt binnen het bouwbesluit geen rol. Deze discrepantie speelt een belangrijkerol in de (on)verzekerbaarheid van ondernemingen. Kröller Boom en Riskonet werken samen om deze kloof te overbruggen.”

Vaak zijn bedrijven zich niet bewust van de risico’s die ze lopen. “De brandweer controleert jaarlijks bij bedrijven, bijvoorbeeld of de vluchtroutes en blusmiddelen op orde zijn. Bedrijven kunnen daarbij allemaal groene vinkjes krijgen, ervan uitgaand dat ze op de goede weg zijn. Vervolgens komt een verzekeraar met aanvullende eisen. Dat kan raar overkomen. Maar vaak realiseert men zich niet dat er in het brandveilige gebouw allerlei brandbare materialen aanwezig zijn. Denk aan plastic kratten, verpakkingsmaterialen en brandbaar isolatiemateriaal. Wanneer dat vlam vat, loopt het hele bedrijf gevaar. Daarom kan een onderneming die perfect voldoet aan de wet- en regelgeving qua verzekerbaarheid toch een probleem zijn.”

Strategie in kaart brengen

Niet in alle gevallen is een miljoeneninvestering nodig, stelt De Bruin gerust. “Wanneer wij worden ingeschakeld, maken we eerst een assessment van wat er al is. Wanneer bedrijven dertig of veertig jaar meegaan, is er al het nodige op veiligheidsgebied aanwezig, anders houd je het niet zolang vol. Naast het vaststellen van het niveau van veiligheidsmaatregelen, is het belangrijk om de doelen en strategie van het bedrijf in kaart te brengen. Hierbij speelt de vraag op welke wijze de onderneming de continuïteit borgt, nu en in de toekomst. Zijn er uitbreidingsplannen of wil een ondernemer op termijn juist inkrimpen? Blijft het bedrijf hetzelfde doen of wil het in de toekomst overstappen naar een ander proces of productiemethode? Deze zaken moet je helder hebben voordat je zinvol kan investeren. Op basis van de assessment maken wij een inschatting van de continuïteitsrisico’s, veiligheid en verzekerbaarheid van het bedrijf. Vervolgens bepalen wij samen met de klant welke maatregelen nodig zijn en passen bij de strategie en investeringsmogelijkheden. Omdat we de risicobereidheid van verzekeraars kennen kunnen we in samenwerking met de klant en de makelaar tot een goed plan komen.”

‘Veiligheid verander je niet van de een op de andere dag, daar gaat tijd overheen’

Daarbij kan het zijn dat Riskonet met een ander advies komt dan wat de verzekeraar eist. “In lang niet alle gevallen is direct een kostbare sprinklerinstallatie nodig. Het gebouw opdelen in compartimenten, het verdelen van de productie over meerdere locaties kan ook een advies zijn.” Mocht het advies van Riskonet afwijken van de eisen van de verzekeraar, dan gaat Kröller Boom met de verzekeraar in gesprek. “We proberen er met de verzekeraar uit te komen, maar dat lukt niet in alle gevallen. Dan gaan we op zoek naar alternatieven en mogelijk andere verzekeraars die onze andere aanpak supporten,” aldus Post.

Risicomanagement centraal

Kröller Boom en Riskonet richten zich op de continuïteit van bedrijven. “Dat betekent dat we niet alleen een assessment doen, en bedrijven adviseren, maar hen ook helpen deze veiligheidsmaatregelen te implementeren. We begeleiden daarbij bedrijven voor een langere periode. Veiligheid verander je niet van de een op de andere dag, daar gaat tijd overheen. Het moet in het DNA van het bedrijf worden opgenomen.”

“Je komt er tegenwoordig als bedrijf niet meer mee weg om vlak voordat het verzekeringscontract afloopt te kijken naar wat de mogelijke eisen zijn bij het verlengen van je brand/bedrijfsschade verzekering. Een verzekeraar wil weten wat je als bedrijf doet om risico’s zoveel mogelijk te verkleinen. Vroeger speelde risicoverbetering nauwelijks een rol; het draaide vooral om de poliscondities en de premie. Nu staat risicomanagementproces centraal. Wat bedrijven op het gebied van risicomanagement doen en het vertrouwen in de aanpak en verbeteringen zijn in hoge mate bepalend voor de verzekerbaarheid van een bedrijf.”

“Met de voorbereidingen voor het verlengen de verzekering kun je daarom het beste al in het tweede kwartaal van het jaar beginnen. Door zelf de risico’s in kaart te brengen, en een standpunt te bepalen: wat we willen we als onderneming? Dat werkt beter dan te wachten op de eisen die de verzekeraar op tafel legt. Zo neem je zelf de regie over het proces in handen. Dat is ons streven: dat de klant meer regie voert over de risico’s en daarmee – in samenwerking met de makelaar – ook meer vat krijgt op het verzekeringsproces en grip de continuïteit.”

Meer informatie: http://krollerboom.com/voedingsmiddelenindustrie.

Altijd op de hoogte blijven?