Van hygiënecode tot etiketcontrole

26 september 2017

Eurofins Food Safety Solutions ontzorgt

“Ik begrijp waar productiemanagers ’s nachts van wakker liggen”, zegt Wietske Witteveen, Business Unit Manager van Eurofins Food Safety Solutions, vol overtuiging. Samen met haar team adviseurs, consultants en inspecteurs helpt zij bedrijven hun goede naam in voedselveiligheid te beschermen. Integriteit is daarbij, net als binnen moederbedrijf Eurofins Food Testing Netherlands, een kernwaarde.

Door Linda van 't Land

Soms is bij een klant van Eurofins Food Safety Solutions (FSS) de nood aan de man. Er komen berichten binnen van klanten die ziek zijn geworden, er is sprake van (voedsel)fraude in de markt of er is een (stille) recall van een product vereist. “Ons werk begint vaak met een risicoanalyse”, vertelt Wietse Witteveen. “Wat zijn de onderwerpen die er spelen, wat kunnen we doen om het op te lossen en wat heeft de klant op dat moment nodig? Samen maken we een plan van aanpak.”

Volwaardig partner

Juist voor deze noodgevallen is Food Safety Solutions 24/7 bereikbaar voor de klant. “Wij moeten te allen tijde snel kunnen schakelen”, erkent Witteveen. “Het is niet onze verantwoordelijkheid

om een probleem op te lossen. Maar wij willen onze klant op zulke momenten wel optimaal ontzorgen. Dat doen we door snel, adequaat en professioneel te handelen. We willen met onze dienstverlening een volwaardig partner van onze klant worden. Onze consultants zijn als het ware hun Q&A-manager. Als expert op ons gebied maken wij bovendien een vertaalslag naar alle niveaus binnen het bedrijf.”

Eurofins-Utrecht-016-inspectiescore-mobile-300x200

De divisie Food Safety Solutions (FSS) is drie jaar geleden ontstaan als adviestak binnen Eurofins Food Testing Netherlands. “Wij merkten dat onze klanten niet alleen geïnteresseerd zijn in de resultaten uit onze verschillende laboratoria, maar ook in de vraag: wat betekenen deze resultaten en wat kan ik er nu mee?”, aldus de 34-jarige Witteveen, vanaf de oprichting Business Unit Manager van FSS. Sindsdien is een breed palet aan activiteiten en werkzaamheden ontwikkeld, die verder gaan dan advies alleen. Klanten van Food Safety Solutions zijn naast levensmiddelenbedrijven in het MKB onder andere ook ketenbedrijven in brandstofdistributie en retail. Allen worden zij vóóruit geholpen, met name op het gebied van voedselveiligheid.

Troubleshooting

Binnen FSS werken consultants die de klant adviseren op het gebied van voedselveiligheid en bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van bedrijfsspecifieke hygiënecodes. Daarnaast heeft FSS ook inspecteurs in dienst. Zij voeren bij de klant periodieke controles uit om te zien of de hygiënecode op de juiste manier wordt nageleefd. Daarnaast zijn er ook nog adviseurs actief: zij zorgen in het laboratorium van Eurofins Food Testing Netherlands in Deventer voor microbiologische testen. “Dit is vooral een ‘troubleshooting lab’, dat we gebruiken als er knelpunten zijn bij onze klanten of

wanneer zij specifieke vragen hebben”, aldus Witteveen. “Er vinden geen routineonderzoeken plaats: dat gebeurt op andere plekken binnen Eurofins.”

Als het gesprek over voedselfraude gaat, noemt Witteveen de BRC, waaraan alle levensmiddelenproducenten moeten voldoen. “Deze is inmiddels uitgebreid met fraude. Je moet als leverancier kunnen aantonen of je eventuele risico’s op de juiste wijze hebt beoordeeld. Uiteindelijk ben je als leverancier wel verantwoordelijk!” FSS verzorgt de risicobeoordeling van producten en heeft iemand in het team die actief alle schandalen op voedselgebied bijhoudt. Het loont volgens Witteveen altijd om Food Safety Solutions in te schakelen. “De kosten voor bijvoorbeeld een risico-analyse verdien je terug doordat je kunt besparen op wat je volgens wettelijke voorschriften moet doen.”

Eurofins-Utrecht-024-HACCP-controle-boek-300x200 Sinds een jaar verzorgt FSS ook etiketbeoordelingen. “We checken labels om te zien of ze voldoen aan de wetgeving, helpen levensmiddelenfabrikanten bij het opstellen van een etiket en adviseren aan kwaliteitsmedewerkers”, aldus Witteveen. “Regelmatig checken wij de etiketten van producten die onder private label op de markt worden gebracht. We controleren of de inhoud van het etiket voldoet aan wettelijke eisen en geven advies over wat anders moet of beter kan.”

Persoonlijk betrokken

Witteveen wijst op de allround dienstverlening van Food Safety Solutions. “Wij kunnen álles in een supermarkt controleren: van de inhoud van een verpakking en het etiket daarop tot aan de hygiëne in het filiaal. Zo kunnen wij onze klant volledig bijstaan: zeker nu we ook non-food doen.” Ze noemt het een prachtig voordeel van een groot en wereldwijd opererend bedrijf als Eurofins. “Onze kennis en expertise zijn veelomvattend. We beschikken over een gereedschapskist waaruit we alles wat nodig is kunnen pakken.”

Ze roemt bovendien de betrokkenheid van haar medewerkers bij de klant. “We streven naar zo min mogelijk overhead en zijn allemaal zoveel mogelijk buiten bij de klant”, aldus Witteveen. “Juist daardoor vormen we een sterk team. We werken allemaal bij de klant in huis. We weten zo als geen ander hoe belangrijk onze resultaten voor hem zijn. Hoe moeilijk is het om verandering door te voeren als je honderden filialen hebt? En hoe knap als dat lukt? We zijn allemaal trots als we zien dat een klant mede door onze steun stappen voorwaarts maakt.”

HACCP-app

Food Safety Solutions ontwikkelt eigen trainingen en verzorgt bijvoorbeeld ook e-learning om het verloop van personeel binnen grotere ketenbedrijven op te vangen. “Wij ontwikkelen momenteel bovendien een HACCP-tool. Die vervangt de complete papieren registratie rondom hygiëne in een bedrijf”, vertelt Witteveen. “In de tool kunnen medewerkers via een telefoon of tablet bijvoorbeeld bijhouden wat de temperatuur van een product bij ontvangst is of hoe vaak het mes waarmee dit product wordt gesneden is schoongemaakt. De filiaalleider krijgt bericht wanneer er gegevens ontbreken en het hoofdkantoor kan op een dashboard de resultaten van alle vestigingen bijhouden. Zo ontdek je snel genoeg of een filiaal uit de pas loopt.” Bijkomend voordeel van de digitale registratie is dat alle resultaten correct worden verwerkt en opgeslagen, zodat de administratie op ieder moment volledig op orde is.

eurofins_Food-Safety-Solutions-300x50

Bron: EVMI 6 - september 2017

Foto's: Eurofins

Altijd op de hoogte blijven?