Maak het onzichtbare zichtbaar

27 maart 2023 Partner content

“Perslucht mag geen contaminatie veroorzaken”. Deze richtlijn staat in de BRC, IFS en FSSC22000. Ook staat “De kwaliteit van de perslucht dient bewaakt te worden…”. Wie deze richtlijnen volgt, dient ook elk stap na te leven.

Maar de richtlijnen voor perslucht zijn, op zijn zachts gezegd, voor interpretatie vatbaar. Want wat is contaminatie? Hoe moet de kwaliteit bewaakt worden? Hoe vaak? Waarmee?

Verontreiniging van het product kent allerlei vormen: via de mens, via machines en ook als gevolg van slechte persluchtkwaliteit. Er zijn allerlei verontreinigingen in perslucht aanwezig die contaminatie veroorzaken, zoals vocht, stof, pollen, landbouwgif, olie, bacterie, sporen, schimmels. Zonder de juiste behandeling kan dit dus allemaal in het product terecht komen. Wat is het grootste risico voor de producent?

Wat, wanneer en hoe?

En hoe vaak moet men de kwaliteit bewaken? Jaarlijks? Maandelijks? En met welke apparatuur moeten de metingen uitgevoerd worden? Hoe kan de producent de richtlijnen volgen als deze niet specifiek aangeven wat contaminatie is, en hoe er op bewaakt dient te worden?

Eigenlijk zijn de richtlijnen precies dit: richtlijnen, om een veilig product te vervaardigen. Maar uiteindelijk is de producent zelf verantwoordelijk voor het maken van een veilig product. Alle risico’s voor dat product moeten daarom in kaart gebracht worden, en een degelijke procedure dient opgesteld te worden om de risico’s te beperken en de juiste actie te ondernemen wanneer nodig.

Welke risico’s zijn er

Heel veel wordt al in kaart gebracht door de producent. Maar zelden wordt de persluchtkwaliteit bewaakt. De risico’s van contaminatie zijn daarom onbekend. Maar welke verontreinigingen kunnen er eigenlijk in perslucht aanwezig zijn, die een risico zijn voor contaminatie? Perslucht is aangezogen omgevingslucht. En in deze lucht bevindt zich vocht, stof, koolwaterstoffen, (rook)gassen, schimmels, virussen, bacterie, landbouwgif, pollen, meststof, etc. In de warme persluchtleiding gedijen micro-organismen maar al te graag. Deze micro-organismen vormen dus de risico’s op contaminatie van een product, maar ze zijn onzichtbaar, dus men ziet deze risico’s niet. En hierdoor kan men onvoldoende maatregelen nemen om de contaminatie te voorkomen. Definitie van schoon en droog. In het algemeen kan gesteld worden dat droge, schone perslucht de risico’s van contaminatie verlaagt. Maar wat is de definitie van schoon en droog? Met de ISO 8573.1:2010 tabel, worden harde waardes weergegeven die de vervuilingen in klassen verdelen. Klassen die een indicatie geven over de persluchtkwaliteit.

Klassen

Hoe kan de producent dan de perslucht in klassen verdelen? Door de persluchtkwaliteit te meten met digitale apparatuur, die inline, tijdens productie de verontreinigingen meet en in beeld brengt. Tijdens Food Technology presenteert BEKO TECHNOLOGIES hét digitale meetapparaat METPOINT MCA (Monitoring Compressed Air), waarmee de persluchtkwaliteit in beeld gebracht kan worden. Met dit apparaat wordt het vochtgehalte (uitgedrukt in drukdauwpunt), olierestdampgehalte en de hoeveelheid deeltjes (stof, pollen en andere partikels), weergegeven en geregistreerd.

Benchmark en meting

Dit apparaat wordt gebruikt om een benchmark te creëren voor persluchtkwaliteit, maar ook voor jaarlijkse controles van de perslucht en voor het meten op verschillende punten in één productiefaciliteit. Verder bevinden zich op deze meetunit sensoren voor het meten van temperatuur en druk, en alle waardes bij elkaar bieden de gebruiker inzicht in de daadwerkelijke persluchtkwaliteit.

Vertaling is er

De gemeten waardes kunnen worden vergeleken met de waarden in de ISO8573.1:2010 tabel en de persluchtkwaliteit kan zo in klassen worden uitgedrukt. Direct contact met het product vereist een hogere klasse (dus lagere waardes), dan indirect contact. De vertaling tussen vage richtlijnen en harde cijfers waarmee de producent een actieplan kan opstellen is hiermee dus gemaakt. De risico’s van contaminatie door perslucht kunnen beperkt worden door simpelweg de persluchtkwaliteit te meten. Bezoek de stand van BEKO TECHNOLOGIES en praat met de experts over persluchtmetingen.

Maak het onzichtbare zichtbaar. 

Altijd op de hoogte blijven?