Meer dan een laboratorium: Eurofins als kennispartner

23 juli 2019

Voedselfraude, aangescherpte regelgeving en consumenten die steeds kritischer zijn; de beheersing van voedselveiligheid wordt steeds belangrijker. Eurofins helpt bedrijven in de gehele productieketen om een veilig productieproces te kunnen garanderen. ‘Eurofins is veel meer dan een laboratorium alleen.’

De wet- en regelgeving op het gebied van voedsel- en waterveiligheid wordt steeds verder aangescherpt. Dat maakt het lastig voor bedrijven om bij te blijven. Daarom krijgt Eurofins steeds vaker de vraag van klanten of ze op dit gebied niet meer kunnen doen en hen te helpen om compliant te zijn. ‘Wij komen graag aan deze vraag tegemoet’, vertelt technisch directeur Johan Jongsma. ‘Doordat Eurofins over diverse laboratoria beschikt, is de know-how op het gebied van analyses en hetgeen nodig is om aan de wetgeving te voldoen zeer groot. Onze consultants onderhouden nauw contact met de Eurofins laboratoria in binnen- en buitenland’, aldus Jongsma. ‘De lijnen zijn kort. Er lopen bij ons veel kundige mensen rond, die op verschillende terreinen inzetbaar zijn.’

Meer dan een lab

‘Wat we de klant kunnen bieden is heel divers. Eigenlijk te lastig om uit te leggen in één artikel. Onze klanten kennen ons vooral als voedingslaboratorium. Daarin behoren we tot de top van Nederland, want we leveren snelle en betrouwbare analyseresultaten. We kunnen echter veel meer.’

Zo kan Eurofins onder meer deel uit maken van de afdeling kwaliteit van een productiebedrijf, een organisatie trainen op het gebied van kwaliteit en voedselveiligheid en deze klaarstomen voor een audit. ‘Ook kunnen we labdata vertalen voor klanten, kijken hoe het proces kan worden bijgestuurd. Denk aan productverbetering of procesoptimalisatie. Daarnaast kunnen we de ontwikkeling en implementatie van alle relevante voedselveiligheidsstandaarden zoals BRC, IFS, FSSC22000 en ISO op ons nemen, bieden we ondersteuning bij import en export, voeren we labelchecks uit en kunnen we monsternameplannen maken en deze uitvoeren, in binnen- en buitenland.’

Kennis delen

Waarom zouden bedrijven Eurofins inschakelen als ondersteuning voor de kwaliteitsdienst? ‘Het vinden van kundige en ervaren technologen is lastig voor bedrijven. Wanneer bedrijven geen beroep kunnen doen op een kwaliteitsdienst, vanwege personeelstekorten, drukte of omdat het bedrijf te klein is voor een eigen kwaliteitsdienst, kunnen wij daarin ondersteunen. Onlangs hebben we bijvoorbeeld een maaltijdproducent uit de brand geholpen. Door een personeelstekort op de afdeling Kwaliteit, beschikte men niet over de juiste mensen om het bedrijf klaar te stomen voor een audit. Dankzij twee van onze quality consultants heeft het bedrijf niet alleen de audit gehaald, maar is het er ook in geslaagd een IFS higher level te behalen.’

Ook al zijn kwaliteitsmedewerkers schaars, sommige bedrijven zullen, vanuit kostenoverwegingen, twijfelen over het inschakelen van een externe partij. ‘We werken zeer efficiënt, we weten precies hoe we zaken moeten aanpakken. Onze kennis is hier zeker een voordeel: dankzij onze ervaring met certificerende bedrijven en de overheid weten we waar we naartoe moeten werken.’

En bestaat binnen het bedrijf de behoefte om personeel op te leiden tot kwaliteitsdienstmedewerker? ‘Daarvoor kan men ook bij ons terecht. Met onze Eurofins Academy bieden we verschillende opleidingen en cursussen aan op het gebied van hygiëne, voedselveiligheid, kwaliteitszorg, HACCP, certificering, microbiologie, laboratoriumanalyses, monstername, listeriabeheersing, etikettering, allergenenmanagement en inspectie. Deze cursussen kunnen op maat worden aangepast en binnen het bedrijf van de klant worden gegeven. Ook kunnen er bedrijfsspecifieke onderwerpen in de opleiding worden opgenomen.’

Challengetest

Een andere dienst van Eurofins is het bieden van challengetesten. Hiermee wordt geverifieerd of de voedselveiligheid van producten gegarandeerd kan worden voor de gehele houdbaarheidstermijn. De houdbaarheid van een product wordt niet alleen bepaald door de manier waarop het product bewaard wordt, maar ook door de ingrediënten die erin zitten en door de al van nature aanwezige micro-organismen in het product. Vooral voor verse, bewerkte producten, zoals maaltijden, geldt dat aangetoond moet worden dat voedselpathogenen zoals Listeria monocytogenes geen risico kunnen vormen gedurende de houdbaarheid van het product. Aan de hand van de ingrediënten en de bewaarmethode kunnen we een theoretische onderbouwing geven voor de houdbaarheid van een product. Voor de NVWA voldoet deze theoretische onderbouwing echter in veel gevallen niet. In zo’n geval zullen we dan ter aanvulling hierop een challengetest uitvoeren. De producten worden dan opzettelijk besmet met micro-organismen die de voedselveiligheid van het product in het geding kunnen brengen. Gedurende de houdbaarheid wordt onderzocht of deze micro-organismen in staat zijn om zich te ontwikkelen in het product. Uiteraard voeren wij deze studies uit volgens wettelijke eisen zoals omschreven in Verordening (EG 2073/2005). De NVWA accepteert onze studies als bewijsvoering om aan te tonen dat aan de eisen in deze verordening voldaan wordt.’

Ook voor acute problemen kan Eurofins worden ingeschakeld. ‘We kunnen dan een risk-assessment op de productielocatie van voedingsmiddelen of in voedingsmiddelen uitvoeren om ongewenste micro-organismen op te sporen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Listeria monocytogenes. Wij komen met een actieplan zodat de organisatie de besmetting kan wegnemen en voorkomen in de toekomst. De afgelopen maanden hebben wij op die manier een aantal bierbrouwers geholpen. Zij hadden onder meer te kampen met zuur bier, dat werd veroorzaakt door de aanwezigheid van melkzuurbacteriën. Door te kijken naar het productieproces, konden we achterhalen waar de zwakke plekken zaten en de besmetting optrad.’

Het uitvoeren van testen blijft de core business voor Eurofins, maar dan wel aangevuld met andere activiteiten. ‘De komende jaren verschuift Eurofins van dataleverancier naar kennispartner in de voedsel- en waterketen van klanten, waarbij de jarenlange ervaring van onze consultants van grote waarde is. Bij Eurofins werken kundige mensen, die je als organisatie verder helpen, op welk terrein dan ook. ‘Nee’ komt in onze dienstverlening niet voor.’

 

eurofins-logo

Eurofins Food, Feed & Water Testing

Altijd op de hoogte blijven?