White paper METTLER TOLEDO over voedselveiligheid

28 juni 2018

De fysieke verontreiniging van voedingsmiddelen is een wereldwijd veiligheidsprobleem voor producenten, retailers en consumenten. Hoewel veiligheid de hoogste prioriteit heeft, kunnen verontreinigingsincidenten ook ernstige gevolgen hebben voor het merkimago en de bedrijfsresultaten. Langere supply chains, complexere productie-omgevingen en betere rapportagemethodes zorgen allemaal voor een toename van het aantal gemelde verontreinigingen - een tendens die alle betrokken partijen bij de productie van voedingsmiddelen graag zien veranderen.

De verschillende oorzaken van deze incidenten en de mogelijkheden voor het reduceren van fysieke verontreinigingen in voedingsmiddelen worden beschreven in een nieuwe, gratis white paper van industriedeskundige METTLER TOLEDO. In de white paper ‘Gegarandeerde voedselveiligheid door het voorkomen van fysieke verontreinigingen’ komen allerlei verschillende fysieke verontreinigingen aan de orde, compleet met uitleg over hoe die in de voedingsmiddelen terecht kunnen komen. Bovendien worden de verschillende productinspectietechnologieën beschreven waarmee productvreemde deeltjes uit de voedselketen geweerd kunnen worden. Producenten en verwerkers van voedingsmiddelen krijgen informatie over de ‘best practices’ voor het selecteren van de juiste apparatuur voor hun specifieke toepassing.

Daniela Verhaeg van de divisie Productinspectie van METTLER TOLEDO legt uit: “Verontreiniging is een ernstig probleem, niet alleen voor het welzijn van consumenten, maar ook voor het merkimago van producenten en dit zal niet veranderen gezien alle nieuwe voedingsmiddelen, verpakkingen en productietrends. Geavanceerde productinspectietechnologieën worden beschouwd als de meest effectieve manier om fysieke verontreinigingen van voedingsmiddelen te voorkomen. Producenten en verwerkers van voedingsmiddelen hebben echter hulp nodig bij het selecteren van de juiste technologie voor hun toepassing, zodat ze zo effectief mogelijk te werk gaan bij het voorkomen van verontreinigingen, zonder aan productie-efficiëntie te verliezen.”

In de white paper ‘Gegarandeerde voedselveiligheid door het voorkomen van fysieke verontreinigingen’ wordt het omvangrijke thema ‘verontreinigingen’ besproken door elk aspect apart te behandelen. De lezer wordt geïnformeerd over de gevaren van verontreinigingen, de verschillende soorten verontreinigingen van voedingsmiddelen en hoe die verontreinigingen in de voedingsmiddelen terechtkomen. Hierbij worden voorbeelden uit de praktijk gegeven om de belangrijkste punten te illustreren. Vervolgens wordt uitgelegd hoe de technologie wordt ingezet en voortdurend wordt verbeterd om producenten van voedingsmiddelen te helpen bij het reduceren van fysieke verontreinigingen.  De lezer krijgt ook nuttige informatie over het ontwikkelen van een geplande aanpak voor de identificatie van het verontreinigingsrisico en de toepassing van verschillende productinspectietechnologieën om de beste resultaten te behalen.

De white paper bespreekt bovendien de ontwikkelingen die buiten de voedingsmiddelenindustrie plaatsvinden en hoe het toepassen van deze technologieën bijdraagt aan de strijd tegen productverontreiniging. De toenemende digitalisering betekent bijvoorbeeld dat de controles gestroomlijnd kunnen worden, zodat de kwaliteitscontrole gestandaardiseerd kan worden. Realtime dataverzameling is ook nuttig als zich een mogelijk verontreinigingsincident voordoet waarbij producenten en merkeigenaren aan overheidsinstanties moeten aantonen dat ze de juiste due diligence hebben toegepast.

Download uw gratis exemplaar van ‘Gegarandeerde voedselveiligheid door het voorkomen van fysieke verontreiniging’ via deze link: www.mt.com/pi-contamination. Praat mee over het voorkomen van verontreinigingen en verbetering van de operationele efficiëntie in de voedingsmiddelenindustrie. Ga naar #MTinsidefood op Twitter of registreer u voor onze blog op http://www.mt-product-inspection.com/

 

Voor meer informatie over METTLER TOLEDO en de producten en services van de Productinspectie Divisie voor de voedingsmiddelenindustrie volgt u ons op Twitter (@MettlerToledoPI) of LinkedIn of gaat u naar www.mt.com/pi en YouTube.

Altijd op de hoogte blijven?