Niet zo gek, zo'n labelcheck

1 maart 2019

Klopt de informatie op een verpakking? Als consument moet je daarop kunnen vertrouwen. Helaas komt het regelmatig voor dat artikelen moeten worden teruggeroepen, omdat de informatie op de verpakking niet klopt. De voedingslaboratoria van Eurofins bieden hulp.

Eurofins Food, Feed & Water Testing Netherlands behoort tot de top van de voedingslaboratoria in Nederland. Het bedrijf biedt een uitgebreid pakket aan analyse technieken om klanten te ondersteunen bij de toenemende strenge kwaliteits- en voedselveiligheidsstandaarden. Eén van de diensten van Eurofins is het uitvoeren van een labelcheck. ‘Soms wordt een fout gemaakt tijdens het productieproces, en wordt het verkeerde verpakkingsmateriaal gebruikt, met daarop een etiket dat niet overeenkomt met de inhoud,’ aldus Merlin Bokkers, labelling specialist bij Eurofins Food, Feed & Water Testing Netherlands. ‘In andere gevallen worden ingrediënten vergeten of voldoen de labels niet aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Naast de financiële gevolgen van een recall kan dit ook de gezondheid van consumenten schaden: het vergeten te vermelden van de mogelijke aanwezigheid van bijvoorbeeld allergenen kan ernstige gevolgen hebben. Daarnaast kan een terugroepactie leiden tot reputatieschade van producent of retailer.’

Een labelcheck is een controle van de voedingsinformatie die op de verpakking staat. Hoe dit dient te gebeuren is vastgelegd volgens wetgeving, maar de wet is interpretatiegevoelig. Sinds 2014 is in een Europese verordening vastgelegd op welke wijze informatie op een label moet worden opgesteld, de vorm van die informatie en de inhoud ervan. ‘Per land kan bovendien sprake zijn van aanvullende wet- en regelgeving. Zo kennen we in Nederland onder meer het warenwetbesluit meel- en brood.’ Een labelcheck is daarom geen noodzakelijk kwaad voor een ondernemer, maar een logisch onderdeel van kwaliteitsborging.

Wie een label wil laten controleren kan Eurofins in de arm nemen. ‘We kunnen verschillende diensten op dit gebied verzorgen,’ vertelt Bokkers. ‘Zo kijken we onder meer of het etiket aan bestaande wet- en regelgeving voldoet en of het geschikt is voor de Nederlandse markt. Ook testen we of hetgeen wat op het etiket staat, klopt met de werkelijke samenstelling van het product. Klanten kunnen ons de receptuur van het product overhandigen waarmee wij een correct label en specificatie kunnen opstellen. Door het uitvoeren van analyses kunnen we de voedingswaarde van het product bepalen.’

eurofins-label-check-bedrijfsinformatie2 Beeld: Eurofins

Suiker en E-nummers

Eurofins geeft daarnaast advies aan klanten. ‘Klanten zitten bijvoorbeeld met vragen over claims die ze al dan niet op de verpakking mogen zetten. Een voorbeeld is de claim ‘suikervrij’. Het product moet aan allerlei eisen voldoen, wil je dit op de verpakking mogen zetten. Wij kunnen deze claim controleren en voorzien de klant van advies. Dat is waardevolle informatie, want bij het vermelden van dergelijke claims moet je weten wat je doet.’

Eén van de trends die invloed heeft op het voedseletiket is clean label. Wat betekent dit eigenlijk? ‘Clean label is geen term vanuit de wetgeving. Dat maakt het niet makkelijk te bepalen wat hier precies onder valt. Clean label wordt doorgaans op twee verschillende manieren uitgelegd. Bij de eerste denktrant gaat men uit van producten zonder E-nummers. In het tweede geval denkt men bij clean label aan producten met zo weinig mogelijk ingrediënten, ‘pure’ producten.’ De weerstand van sommigen tegen E-nummers vindt Bokkers overigens onterecht. ‘Het zijn prima ingrediënten, die aan allerlei wet- en regelgeving moet voldoen.’

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving voor voedsel is niet eenvoudig te overzien. ‘Voor ondernemers kan het een uitdaging zijn op de veranderingen in de regelgeving bij te houden. De regels die van toepassing zijn voor producten vind je niet terug in één overzichtelijk document, die zijn verspreid over een serie documenten.’

Wat ook varieert, zijn de eisen die retailers stellen aan een etiket. ‘Dat zie je terug in de verschillende winkels. Elke retailer heeft zijn eigen uitstraling en dit heeft consequenties voor het etiket.’ Consumenten worden steeds kritischer, ze gaan er niet meer klakkeloos vanuit dat wat op de verpakking staat, klopt. Dat komt voort uit verschillende voedselschandalen. Consumentenorganisaties dragen bij aan de kritische houding van de consument. Dit betekent dat voedselproducenten en de informatie die ze delen over hun product, waaronder het etiket, onder een vergrootglas liggen.

Op dit moment is bijvoorbeeld veel te doen rond de term ‘meergranen’. ‘Er zijn geen wettelijke regels voor het gebruik van deze term. In sommige meergranenproducten wordt in plaats van een variatie aan granen, vooral tarwe gebruikt, dat relatief goedkoop is. We adviseren producenten om in het etiket te vermelden welke percentages granen in het product zitten, om eventuele onduidelijkheid te voorkomen.’

Nog steeds worden onnodig vaak producten teruggeroepen omdat de informatie op het etiket niet klopt. Een labelcheck kost weliswaar geld, maar is veel minder kostbaar dan een terugroepactie of het opnieuw laten drukken van een verpakking. Een labelcheck is daarom zeker geen overbodige luxe. Overigens voert Eurofins niet alleen labelchecks uit bij voedingsmiddelen. ‘Dat doen we ook voor dierenvoeding en supplementen. De wetgeving voor deze producten is weer heel anders.’

 

kader Food and Feed Testing

Eurofins Food, Feed & Water Testing

Altijd op de hoogte blijven?