BEDRIJFSINFORMATIE | Een productontwikkelingsproces begint vaak met een goed idee om aan een (nieuwe) behoefte te voldoen. Ook kan er een noodzaak zijn voor de ontwikkeling van producten door veranderende behoeften, wetgeving of eisen.

Het flexibel ontwikkelen van producten door fabrikanten in de voedingsmiddelenindustrie is een belangrijke sterkte en kan bijdragen aan een verhoogde afzetmarkt. In alle gevallen moet hierbij worden voldaan aan de vastgelegde kwaliteits- en voedselveiligheidseisen.

In de whitepaper ‘Productontwikkeling in de Food’ van Normec Foodcare wordt toegelicht hoe productontwikkeling en kwaliteit in de voedingsmiddelenindustrie hand in hand gaan. En in welke fasen je vanuit beide oogpunten rekening moet houden met de verschillende aspecten van het productontwikkelingsproces. Zo krijg je onder andere inzicht in het belang van een goede voorbereiding, het nut van testen van een ontwikkeld product vóór marktintroductie, de toegevoegde waarde van validatie en verificatie en de noodzakelijke aanwezigheid van de juiste kennis van wet- en regelgeving.

In het hele productontwikkelingstraject biedt Normec Foodcare hulp met specifieke diensten en oplossingen. Zo maken we samen van een goed idee een veilig succes.

Een productontwikkelingstraject in de voedingsmiddelenindustrie kent verschillende aanleidingen. Op hoofdlijnen zijn er drie noodzakelijke of wenselijke aanleidingen te onderscheiden:
1. wens voor het ontwikkelen van een nieuw product;
2. ontwikkelen en produceren van een bestaand product (bijvoorbeeld een huismerkproduct);
3. aanpassen en/of verbeteren van een product.

Een aanpassing kan betrekking hebben op het product maar bijvoorbeeld ook op de verpakking, de te verstrekken informatie of toepassing en gebruiksvoorschrift van het product. Uiteraard zijn dit aspecten die een rol spelen ongeacht het type productontwikkeling. Immers, hoe goed het idee ook is, in alle gevallen dient te worden voldaan aan onder meer wetgeving, voedselveiligheidseisen en kwaliteitsnormen.

Van idee tot verkoop

Of het gaat om het ontwikkelen van gloednieuwe producten, smaken of toepassingen of het ontwikkelen van producten vergelijkbaar met die van concurrerende bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, er is werk aan de winkel. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor productontwikkelaars die in een creatief proces moeten kunnen opereren om de meest innovatieve, nieuwe producten of oplossingen te bedenken. Tegelijkertijd is dit proces vaak een groot struikelblok, als het gaat om het effectief in productie brengen van de (nieuwe) producten. Het proces, dat start met een idee of concept en via een effectief productieproces zijn weg vindt naar het winkelschap, is lang en ingewikkeld. Het kent namelijk vele voorwaarden en drempels. De (nieuw) ontwikkelde producten moeten immers passen binnen de productieomgeving en het kwaliteitssysteem. En uiteindelijk bij de consument in de smaak vallen.

Voedselveilig en succesvol

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80% van alle productintroducties in de voedingssector faalt, waardoor producten binnen zes tot twaalf maanden weer uit het schap verdwijnen. Dit toont aan dat een succesvolle productintroductie niet vanzelfsprekend is. Hoe is dit te voorkomen? Met de aandachtspunten zoals toegelicht in de whitepaper en de oplossingen van Normec Foodcare is de kans op een succesvolle productintroductie en -adoptie groter.

Download de whitepaper via normecfoodcare.com/productontwikkeling/.

Altijd op de hoogte blijven?