Risico’s minimaliseren door ketenkennis

15 mei 2023 partner content Eurofins

Wanneer je als bedrijf grondstoffen importeert uit verschillende landen, is het van belang om de kwaliteit, wettelijkheid en voedselveiligheid goed te borgen. 

Met een groot productaanbod loopt het aantal controlemomenten behoorlijk op. Het verzamelen, beheren en monitoren van alle data kost veel tijd en geld. En dat is zonde. Met ‘Ken je Keten’ biedt Eurofins een oplossing voor je complete supply chain management. Hiermee kun je door gerichter te testen wellicht af met minder controles. 

Dashboard

Hoe werkt Ken je Keten? “In een digitaal dashboard is alle monstername- en analyse-informatie 24/7 beschikbaar,” vertelt Mirella Rens, Senior accountmanager Eurofins Food, Feed & Water Testing Netherlands. “In het dashboard zijn alle analyses te volgen. Hierdoor kunnen klanten op meerdere momenten in de supply chain de kwaliteit monitoren. Men ziet in het systeem bijvoorbeeld wanneer de geplande datum van bemonstering of de verwachte rapportagedatum bekend is. Klanten krijgen een update zodra de bemonstering is uitgevoerd of het rapport beschikbaar is.”
In het dashboard zijn analysecertificaten met alle informatie over de kwaliteit en veiligheid van een product of grondstof makkelijk terug te vinden. “Door analyses te koppelen aan monitoringsplannen kan men gerichter analyseren en daarmee kosten besparen. Via het dashboard zijn tevens nieuwe analyses aan te vragen. Op één plek bedrijven onze klanten kwaliteitsmanagement en beheren zij hun keten.”

Eurofins advertorial EVMI 3-23

Efficiënter

Op basis van alle data en een risico-inventarisatie adviseren de ketenexperts en food-en-fraudeconsultants van Eurofins over het oplossen van knelpunten in supply chains of waar klanten kosten kunnen besparen. En hoe men de kwaliteit borgt en fraude of verspilling kunt voorkomen. “We kijken graag met onze klanten mee waar het nóg sneller en efficiënter kan, overal ter wereld. Of het nu gaat om op het land (voor bodembeheer en kwaliteit van de zaden), om handel en transport (voor een test op contaminanten en kwaliteit van grondstoffen) of om de productie of retail (met houdbaarheid en smaak). Ook bieden we de mogelijkheid om grondstoffen of goederen te inspecteren dan wel te bemonsteren in het land van herkomst voordat deze worden verscheept. Zo kunnen we in een eerder stadium helpen bepalen of de grondstoffen aan de kwaliteitseisen voldoen. Hiermee wordt niet alleen tijd bespaard, het scheelt ook onnodige opslagkosten. Je weet immers voor de verscheping of de grondstoffen of producten voldoen aan je kwaliteitseisen.” 

Infoblad 64

“Voor levensmiddelenbedrijven en de detailhandel is Infoblad 64 van belang,” aldus Max van Leeuwen, directeur Eurofins Food Safety Solutions. “Hierin staan richtlijnen voor de beheersing van relevante gevaren van ingekochte grondstoffen/levensmiddelen in het kader van HACCP. Iedere exploitant van een levensmiddelenbedrijf is verantwoordelijk voor wat hij of zij in de markt zet.” Eurofins helpt levensmiddelenbedrijven met het beheersen en reduceren van gevaren. “Retailers zijn verantwoordelijk voor private label producten. Van de retailer wordt verwacht dat deze de keten kent en gevaren voor de consument monitort. Daar kunnen wij als bedrijf bij helpen, bijvoorbeeld door het opstellen van risk-based monitoringsschema’s. Dat begint bij het erkennen van de gevaren in de keten. Vervolgens gaat het om het inschatten van het risico, door middel van de rekensom ‘kans maal ernst’. Wat is bijvoorbeeld de kans op Listeria monocytogenes in gerookte zalm? Deze kans is zeker aanwezig, weten we. Uniek aan Eurofins is dat we over enorm veel analysedata beschikken. Daarmee kunnen we vrij nauwkeurig de kans per productgroep onderbouwen op de aanwezigheid van bepaalde risico’s, zoals in dit geval Listeria monocytogenes. Dat doen we dagelijks aan de hand van meest recente informatie en daarnaast doen we dagelijks updates van gewijzigde en nieuwe wetgeving. De ernst van de situatie is makkelijker te bepalen, die verandert namelijk niet tussen productgroepen. Van Listeria monocytogenes weten we bijvoorbeeld dat het een gevaar is voor de volksgezondheid, ongeacht of het uit bijvoorbeeld vis of vlees voortkomt. In de volgende stap bepalen we welke gevaren relevant zijn voor de afnemer of consument. Middels een risicoanalyse wordt gekeken hoe risico’s kunnen worden verkleind of geëlimineerd. Wanneer het gaat om productie in eigen beheer is het mogelijk om bepaalde stappen te nemen, in het handel en retail segment waar er geen bewerking meer plaatsvindt blijven de risico’s bestaan.”

Eurofins Retail

Risicobeheersing

De volgende stap in het proces is beheersing van de relevante gevaren van ingekochte grondstoffen en producten. “Je kunt ervoor kiezen om een audit uit te (laten) voeren bij een producent,” vertelt Van Leeuwen. “Dit proces neemt echter veel tijd in beslag, zeker wanneer het gaat om vele verschillende grondstoffen en dus relevante gevaren. De audits zijn complex en veel leveranciers voldoen uiteindelijk niet aan de gestelde eisen uit infoblad 64, is onze ervaring. Bovendien moet in geval van een geheel nieuwe grondstofgroep opnieuw een audit worden gedaan op die grondstofgroep. Een audit kan wel helpen om kosten te besparen wanneer het slechts om enkele grondstoffen gaat. Leveranciers met een gecertificeerd Riskplaza systeem hebben aantoonbaar hun risico’s uit de genoemde scope op orde, let op dat de overige genoemde certificeringen op Ketenborging.nl geen garantie zijn en dus niet worden geaccepteerd door de overheid als borging. Om risico’s te beheersen is het is veel gevallen verstandiger en voordeliger om te kiezen voor monitoring, door middel van steekproeven middels het √N principe.” 

Eurofins Food, Feed, 
Water Benelux
Icarus 12
8448 CJ Heerenveen 
+ 31 (0)88 831 0000

Sales-food-nl@eurofins.com 
www.careers.eurofins.com 
www.eurofinsfoodtesting.nl  

Altijd op de hoogte blijven?