Slim ontwerpproces geeft grote energiebesparing

22 november 2022 partner content

Door de grote ontwikkelingen in de energiemarkt en het Klimaatakkoord krijgt advies- en ingenieursbureau Uticon steeds meer vragen van hun klanten in de voedingsmiddelenindustrie om energie te besparen en hun productieproces zo duurzaam en efficiënt mogelijk te maken. 

De voedingsmiddelenindustrie is een van de grootste energieverbruikers in Nederland. Momenteel maakt deze industrie voornamelijk gebruik van fossiele brandstoffen. Door de ontwikkelingen op de energiemarkt en het Klimaatakkoord is de noodzaak om dit te veranderen enorm toegenomen. Maar hoe maak je de juiste keuzes en waar begin je? Uticon heeft als missie klanten te helpen met verduurzaming en heeft een integrale aanpak ontwikkeld om de juiste keuzes te maken en de meest efficiënte oplossingen te realiseren. Met behulp van deze aanpak worden complexe energietransitie projecten in zes stappen aangepakt.

Uticon Ingenieursgroep BV
Eindhoven – Wageningen
Bergen op Zoom – Gent
+31 088-2011700
info@uticon.com
www.uticon.com 


Inventariseer
- In de eerste fase wordt in samenwerking met de klant een inventarisatie gemaakt van de complete warmte- en koudebehoefte van de fabriek of van een productielijn.

Minimaliseer - De volgende stap is het energieverbruik zo ver mogelijk verminderen. Het complete productieproces is geïnventariseerd en nu wordt voor elke fase de optie met het gunstigste energieverbruik geselecteerd.

Optimaliseer - De procestemperaturen worden zo optimaal mogelijk bepaald. Dit betekent dat bij de stappen in het productieproces waar wordt verwarmd een zo laag mogelijke temperatuur gebruikt wordt en waar wordt gekoeld dit gedaan wordt met een zo hoog mogelijke temperatuur. Hierbij wordt uitgegaan van de bestaande productiemachines. Indien nodig worden bestaande installaties aangepast, bijvoorbeeld het vervangen van een warmtewisselaar in een machine.

Combineer - Van de complete fabriek, van productie tot en met kantoor, wordt een uitgebreide energie- en temperatuurbalans gemaakt. Hierbij wordt het gehele productieproces in kaart gebracht en wordt bepaald waar een afgevoerde warmtestroom zo optimaal mogelijk in het productieproces kan worden ingezet.

Stappen ‘optimaliseer’ en ‘combineer’ worden herhaald tot het meest efficiënte productieproces ontworpen kan worden. Door te kijken naar de integrale warmte- en koudevraag van gehele site worden efficiëntere oplossingen gevonden.

Engineer - In het verleden werd voor de verwarming van processen in Nederland bijna altijd gebruik gemaakt van aardgas. Bij de meeste processen is het mogelijk om een warmtepomp toe te passen. Met deze warmtepompen kan de in een proces vrijgekomen warmte gebruikt worden in andere processen op een hoger temperatuurniveau. Het toepassen van warmtepompen in de voedingsmiddelenindustrie geeft aanzienlijke besparingen. Bij het toepassen van warmtepompen wordt het gebruik van fossiele brandstoffen tot een minimum beperkt en vaak zelfs helemaal geëlimineerd. Naast energiebesparing draagt dit bij aan de reductie van broeikasgassen. Momenteel zijn de investeringskosten van een dergelijk systeem hoger dan een conventioneel systeem met gasgestookte stoomketels. De ervaring is dat de terugverdientijden variëren van 2 tot 5 jaar.

Realiseer - In de laatste fase wordt het systeem gerealiseerd. Hierbij komt de jarenlange ervaring van Uticon in de bouwbegeleiding en commissioning helemaal tot z’n recht. Momenteel voert Uticon voor verschillende grote bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie projecten uit volgens deze integrale aanpak. 

Uticon Energiecyclus Evmi 7

Wij helpen graag!
Uticon is hét advies – en ingenieursbureau gespecialiseerd in de voedingsmiddelenindustrie. Wij gaan graag het gesprek aan wat we kunnen betekenen op het gebied van energietransitie, eiwittransitie of elke andere uitdaging binnen een voedingsmiddelenproductieproces.
Neem contact met ons op!

Altijd op de hoogte blijven?