Innovatie moet in de genen zitten

BEDRIJFSINFORMATIE | Innoveren kun je als bedrijf niet alleen. TLR werkt hiervoor dan ook samen met klanten, brancheorganisaties, kennis-, onderzoeksinstellingen zoals Universiteiten, Hogescholen en overheidspartners zoals ministeries, GD’s en NVWA. 

Deze samenwerking is wezenlijk van belang. Dat leren we niet alleen van crisismomenten, gelet de Fipronil-, STEC EHEC-crisis en de coronapandemie, waar TLR snel kan anticiperen en snel een juiste analysemethode gereed heeft. Ook in onze dagelijkse routine komen analisten uit ons innovatieteam met ideeën voor nieuwe en verbeterde analysemethoden als antwoord op signalen en vragen van onze klanten.

Het is als laboratorium belangrijk om snel te kunnen schakelen. TLR onderhoudt daarom intensieve contacten met de instrumentenleveranciers en kennisinstituten. Zodoende kunnen wij in een wereld vol voedselveiligheidsrisico’s en fraudegevoelige zaken nieuwe methoden opzetten, zodat de positie van de klant veilig wordt gesteld. Recente voorbeelden zijn o.a. teeltwijze en herkomstbepaling met de Isotopenratio massaspectrometer, typering op pathogenen met MALDI-TOF en het snel analyseren van meerdere alkaloïden met de LC-MS/MS triple-quad techniek.

Deze technieken stonden aan de basis van de innovatie die ons bedrijf de laatste jaren heeft doorgemaakt. De snelheid waarmee we nu analyses kunnen opzetten heeft daardoor een vlucht genomen. Al dan niet ingegeven door wetgeving of biologische herkomst zullen wij blijven innoveren, uitbreiden en alles in het werk stellen waardoor de traceerbaarheid en voedselveiligheid van producten verbetert. Dit voortdurend streven naar het hoogst haalbare is geen kunstje, het zit in onze genen. TLR is daarom een innovatieve onderzoekspartner.

Harm Janssens
contact@tlr.nl
+31 10 2823292
www.tlr.nl 

Altijd op de hoogte blijven?