Over de digitale transformatie wordt veel gezegd en geschreven. Zo gebruiken foodbedrijven technologie om de supply chain te optimaliseren en verspilling van voedsel tegen te gaan. Consumenten maken steeds vaker gebruik van het internet en apps om eten te bestellen (via Thuisbezorgd.nl, Picnic of Domino’s Pizza). Volgens onderzoek van MIT zijn bedrijven die digitaal volwassen zijn gemiddeld 26% winstgevender dan hun branchegenoten en genereren ze gemiddeld 9% meer omzet met bestaande producten en processen.

Er bestaan ook misverstanden over de digitale transformatie. Zo wordt er vaak gekeken naar deze ontwikkeling vanuit het perspectief van grote bedrijven met technologie als core business (zoals Google, Facebook en Apple). Dat eenzijdige perspectief is niet zonder risico’s: in vergelijking met deze Big Tech-bedrijven lijkt het voor gewone bedrijven al gauw ingewikkeld of zelfs onmogelijk om digitale volwassenheid te bereiken.

Gelukkig is dat niet zo. Digitale volwassenheid is een haalbaar doel voor elk bedrijf in elke sector. Het startpunt van elke digitale strategie zou altijd de bedrijfsstrategie moeten zijn: hoe sluit digitalisering aan op bestaande bedrijfsprocessen, bedrijfsmodellen, bedrijfsvisie, leiderschap en klantbetrokkenheid? De meest voorkomende valkuilen en barrières op weg naar digitale volwassenheid kunnen worden gegroepeerd in tien verschillende dimensies.

1: Agile Delivery to Market

De eerste dimensie heeft te maken met de snelheid waarmee je als organisatie nieuwe softwareoplossingen en -functionaliteiten op de markt brengt. In het traditionele model (ook wel de watervalmethode genoemd) duurt softwareontwikkeling relatief lang, omdat trajecten een vast proces volgen: pas als fase 1 is afgerond, beginnen we aan fase 2.

Tegenwoordig werken veel ontwikkelteams volgens agile methodes, waarin er voortdurend nieuwe functionaliteiten kunnen worden ontwikkeld, getest en in productie gebracht. Ontwikkelteams werken nauw samen met eindgebruikers en testers om ervoor te zorgen dat feedback snel en kan worden verwerkt en dat je de flexibiliteit hebt om doorlopend aanpassingen door te voeren. Dat zorgt ervoor dat er voortdurend nieuwe functionaliteiten kunnen worden opgeleverd, in plaats van dat er elk jaar een nieuwe versie van de software op de markt komt.

2: Geïntegreerde klantervaring

Nu klanten via heel veel verschillende (digitale en analoge) kanalen contact hebben met je organisatie, is het belangrijker dan ooit dat de klantervaring altijd en overal hetzelfde is – en geïntegreerd. Het komt nog heel vaak voor dat organisaties klantdata op verschillende plekken op verschillende afdelingen hebben staan, zonder dat deze data aan elkaar worden gekoppeld om er waardevolle conclusies aan te verbinden. Naar schatting wordt maar 10 procent van alle klantdata gebruikt om beslissingen op te baseren. Organisaties die dit onderdeel van de digitale transformatie goed op orde hebben, weten voortdurend verbeteringen door te voeren in hun customer experience.

3: Connectiviteit

Digitalisering vereist dat verschillende systemen aan elkaar worden gekoppeld, zowel binnen als buiten de organisatie. Bedrijven die dit onderdeel goed op orde hebben, maken hun interne systemen beschikbaar voor externe partijen en klanten, zodat er nieuwe businessmodellen ontstaan.

Een voorbeeld hiervan is het koppelen van data in de zuivelindustrie. Veel data die relevant is voor de kwaliteit van zuivelproducten wordt opgeslagen in verschillende databases in verschillende organisaties in de keten: denk aan data over de herkomst van de melk, de leefomstandigheden van de koe, de opslag en het transport van melk en de manier waarop de melk is gesteriliseerd en verwerkt in de yoghurt. Het zou inmiddels vrij eenvoudig moeten zijn op van alle pakken yoghurt met één druk op de knop te achterhalen welke route de melk heeft afgelegd. In de praktijk wordt deze data nog bijna niet aan elkaar gekoppeld. Dat is met name nadelig als producten moeten worden teruggeroepen vanwege een besmetting of bacterie.

4: Digitale processen (automatisering)

Er zit nog veel verschil in de mate waarin organisaties hun processen hebben geautomatiseerd. Binnen het ene bedrijf komt er bijna geen papieren formulier meer aan te pas, in andere organisaties is er nog amper iets gedigitaliseerd. Procesautomatisering zorgt voor een efficiëntere manier van werken – en dus een concurrentievoordeel.

5: Data-gedrevenheid

Beslissingen worden steeds minder genomen op basis van onderbuikgevoelens en steeds meer op basis van data. Het verzamelen, openstellen, analyseren en vervolgens gebruiken van relevante data om beslissingen mee te nemen, is niet altijd even eenvoudig. Bedrijven die volwassen zijn op dit gebied kunnen beslissingen maken op basis van real-time data of zelfs voorspellingen doen met zogeheten predictive analytics. Dit zie je vooral terug in machineonderhoud: met behulp van data uit machinesensoren kun je voorspellen wanneer machines gaan uitvallen (en op welk moment het dus verstandig is om preventief onderhoud te plegen).

6: Talentmanagement

Omdat IT steeds belangrijker wordt en zich steeds sneller ontwikkelt, is het voor de digitalisering van elke organisatie van levensbelang dat het IT-team voortdurend blijft leren en op de hoogte is van de laatste technologie. Zeker nu er schaarste is op de arbeidsmarkt, ontstaat al gauw de prikkel om weinig tijd te besteden aan training en bijscholing. Organisaties die niet alleen vandaag, maar ook morgen voorop willen lopen op technologisch gebied, doen er goed aan om talentmanagement als strategische pijler te benoemen.

7: Schaalbaarheid van de app-infrastructuur

De wendbaarheid en schaalbaarheid van de app-infrastructuur is vooral belangrijk voor bedrijven die hun applicaties altijd en overal beschikbaar willen stellen voor een grote groep eindgebruikers. Grote tech-bedrijven als Facebook, Netflix en Spotify dienen daarbij als voorbeeld: hun infrastructuur is zo schaalbaar en robuust, dat je als eindgebruiker bijna nooit last hebt van instabiliteit.

8: Flexibiliteit van de IT-infrastructuur

Verouderde IT-infrastructuren kunnen ervoor zorgen dat je als organisatie niet meer de flexibiliteit hebt om in te spelen op nieuwe mogelijkheden. Flexibiliteit van de IT-infrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor organisaties in de digitale transformatie. Vaak gaat dat gepaard met een transitie naar de cloud; dat maakt het immers eenvoudig om nieuwe rekencapaciteit of dataopslag in te huren op het moment dat je dit nodig hebt.

9: Cybersecurity

Deze spreekt bijna voor zich: het beveiligen van gevoelige informatie is een absolute randvoorwaarde voor elk bedrijf. Dat geldt ook voor het voldoen aan richtlijnen op het gebied van privacy, zoals de AVG.

10: Nieuwe technologie

Juist omdat technologie zich zo snel ontwikkelt, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de technologieën van morgen. Nu wordt er veel gesproken over de mogelijkheden van AI, machine learning, blockchain en Internet of Things, maar morgen zullen nieuwe technologieën als quantum computing of nanorobots wellicht een grote impact hebben op de levensmiddelensector. Het is belangrijk om bij te blijven en je te laten adviseren op het gebied van technologie: wat moet je in de gaten houden, en wat (nog) niet?

 

Niet al deze dimensies zijn even belangrijk voor alle bedrijven. De relevantie van elke dimensie is afhankelijk van de bedrijfsstrategie en de (digitale) keuzes die daaruit volgen. Als een organisatie de IT-afdeling bijvoorbeeld volledig uitbesteedt, dan zal de flexibiliteit van de IT-infrastructuur minder belangrijk zijn. Immers: de IT-dienstverlener zal de infrastructuur aanpassen aan de behoeften van zijn klanten.

Natuurlijk kun je zelf beoordelen welke van de bovenstaande dimensies het meest relevant zijn voor je organisatie. Het kan echter ook zinvol zijn om dit juist door een externe, neutrale partij te laten doen; daarmee voorkom je vooringenomenheid tijdens de beoordeling.

 

Tea Stojanovic is IT consultant bij Info Support

Altijd op de hoogte blijven?