Duurzame en gezonde voeding

24 februari 2022 Jan Peter van Straaten Peter Folstar

De EAT Lancet Commissie pleitte in 2018 na 3 jaar onderzoek voor ‘een radicale herinrichting van ‘food supply chains’ om de wereldbevolking in 2050 duurzaam en gezond te kunnen voeden. De voorgestelde maatregelen omvatten verdubbeling van de consumptie van groenten, peulvruchten, fruit en noten, halvering van de consumptie van rood vlees en suiker en van de wereldwijde verspilling van grondstoffen en voedsel; minder koolstofuitstoot en kunstmest en water door effectievere productiemethoden; voorkomen van verlies van biodiversiteit.

De ‘Green Deal’ van de Europese Commissie heeft als doel om Europa in 2050 tot het eerste klimaatneutrale continent te maken: binnen het totaal van 22 initiatieven neemt verduurzaming van de voedselketen een belangrijke plaats in. Vanuit de overheid is een initatief gestart met o.a. de Wageningen Universiteit en het Louis Bolk instituut om te komen tot verhoging van biodiversiteit in de akkerbouw, met behoud van de oogstkwaliteit. Ook investeren zowel grote als kleinere voedselverwerkende bedrijven in lokale ketens om de carbon footprint te verlagen. Een ander voorbeeld is ‘vertical farming’, waarin Nederland vooroploopt. Met deze hoogwaardige technologie wordt groente geteeld met minimaal gebruik van energie en bemesting.

De noodzaak van verduurzaming van de voedselproductie gaat hand in hand met stappen die leiden tot een gezonder voedselaanbod: een integrale aanpak. Dat vraagt om moderne kennis en inzichten, veelal multidisciplinair en gericht op aansprekende doelen.
Ook Keep Food Simple is actief op dit gebied met diverse projecten waarbij we wetenschap, gezondheidsorganisaties en bedrijven bij elkaar brengen om het belang van reguliere consumptie van groenten, bieten, fruit, noten en granen voor de gezondheid uit te dragen naar de consument. Tegelijk willen wij de wetenschappelijke basis van deze gezondheidseffecten verder onderbouwen.

Het zo volledig mogelijk gebruiken van geoogste plantaardige producten is goed voor de gezondheid en past in het duurzaamheidskader, omdat je zo verspilling voorkomt. Veel gezonde voedselbestanddelen verdwijnen met het afval.
Naast initiatieven om dit afval te benutten zijn ook radicalere keuzes nodig voor herinrichting van voedselproductiesystemen met kortere productieketens, minder bewerkingsstappen en betere benutting van grondstoffen. We zijn hierbij actief met een tweetal projecten. We testen hoe door middel van fermentatie aantrekkelijke producten gemaakt kunnen worden van peulvruchten van Nederlandse bodem. Ook werken wij aan enzymatisch behandeling van een afvalstroom uit de tomatenoogst voor hoogwaardige producten met extra bioactieve nutriënten.

_

Jan Peter van Straaten & Peter Folstar, Keep Food Simple. 

Altijd op de hoogte blijven?