Food from Food

29 augustus 2018

Er is iets vreemds aan de hand. Nederlanders zijn wereldwijd koploper op het gebied van het efficiënt produceren van voedsel. We hebben ongelofelijk veel kennis over soorten teelten, bewerken en bemesten van landbouwgrond, verwerken van groente en fruit tot lang houdbare producten voor in het winkelschap. We weten precies waar onze grondstoffen vandaan komen en in welk potje ze uiteindelijk belanden. En toch gooien we een derde van ons voedsel gewoon weg.

Een groot deel wordt weggegooid door de consument, maar ook een groot deel bereikt niet eens ons bord. 40 procent van de prei die geteeld wordt, haalt de winkel niet. We willen het liefst een witte prei met allemaal dezelfde dikte. Dit betekent dat het groen voor een groot gedeelte achterblijft op het land of gevoerd wordt aan varkens. Wortels in een zakje zijn netjes geschraapt en ontdaan van kop en kont zodat ze dezelfde lengte hebben. Dit betekent in de Benelux ongeveer 300.000 ton aan wortelresten die we niet opeten. Appels, peren en bessen die niet de juiste kleur of formaat hebben, verdwijnen voor een deel richting veevoer.

Ook in de industrie zie je verschillende stromen die nu richting veevoer gaan of naar de vergister. De aardappelverwerkende industrie is groot in Nederland. De nevenstroom is de aardappelstoomschil die nu wordt ingezet als veevoer. Ook fruitschillen blijven over na persen van het fruit. Die schillen bevatten allerlei vitamines, antioxidanten en voedingsvezels die een interessante toepassing kunnen hebben in de voedingsmiddelenindustrie.

Gezien de toename van de wereldbevolking en daarmee de vraag naar meer voedsel, moeten we veel bewuster omgaan met hetgeen we produceren. De uitdaging is om al deze nevenstromen in te zetten als voeding. Er dient nagedacht te worden over logistiek, houdbaarheid, het verkrijgen van de juiste stoffen uit de grondstof, technologie, investeringen, etcetera.

Er zijn al een aantal mooie initiatieven om deze nevenstromen te verwaarden naar nieuwe voedingstoepassingen. Zo wordt in Helmond een fabriek gebouwd om de wortelresten te verwerken tot sap en voedingsvezels. In Son wordt gestart met een fabriek om oliën te winnen uit citrusschillen. Er zijn verschillende concepten bedacht om meer waarde te creëren voor preiresten. En een mooi product is het oesterzwamvoetje dat ingezet kan worden als vleesvervanger.

Veel mooie initiatieven, maar deze vergen tijd en aandacht. Het is voor een groot deel bewustwording van zowel de consument als de producent om de voedselverspilling tegen te gaan maar ondersteuning daarin is zeker noodzakelijk.

Food Tech Brainport ondersteunt en faciliteert dit soort initiatieven onder meer in het Europese project Food From Food. Hierin werken Belgische en Nederlandse organisaties samen – waaronder groentetelers en verwerkers, onderzoeks- en kennisinstellingen, producenten van voedingsmiddelen en netwerkorganisaties. We bieden onderzoeksmogelijkheden, testfaciliteiten en subsidie aan om nieuwe voedingsmiddelen te ontwikkelen op basis van plantaardige nevenstromen. Op deze manier gaan we gezamenlijk verspilling tegen en creëren we toegevoegde waarde voor de boer, producent en consument.

Wilt u ook met verwaarding van reststromen aan de slag? Dan kunt u altijd bij ons terecht voor advies.

Toine Hultermans (50) is een gedreven businessdeveloper op het gebied van innovatieve technologie binnen de voedingsmiddelenindustrie. Op 1 januari 2017 is hij gestart als projectleider voor Food Tech Brainport om het Europese Food From Food project mede vorm te geven. Het doel van Food From Food is het opzetten van projecten, om vanuit plantaardige nevenstromen nieuwe voedingsmiddelen te creëren en zo voedselverspilling tegen te gaan.

Altijd op de hoogte blijven?