Nieuwe aanpak voedingsbedrijven en supermarkten nodig voor terugdringen overgewicht

25 januari 2024 ING

BLOG: Het kabinet heeft vijf jaar geleden met 70 belangenorganisaties het Nationaal Preventie Akkoord (NPA) gesloten. Dit akkoord is onder meer gericht op het omlaag brengen van overgewicht onder Nederlanders. Uit een evaluatie van het RIVM blijkt nu dat de vrijwillig gemaakte afspraken niet worden gehaald. Zelfs niet met genomen maatregelen zoals preventieactiviteiten en voorlichting. 

Een nieuwe aanpak is nodig door rechtstreeks bindende afspraken met voedingsbedrijven en supermarkten te maken. Dat kan heel goed door meer wettelijke normen vast te stellen voor voedselbestanddelen die bij te veel consumptie slecht zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld suiker. 

De ambitie van het NPA is het terugdringen van overgewicht in 2040 van bijna 50 procent naar 38 procent bij volwassenen en van 14 procent naar 9 procent bij jongeren. Volgens berekeningen van het RIVM komt dit met de gemaakte afspraken uit op 56 procent van de volwassenen en 14 procent van de jongeren. 

De afgelopen jaren zijn de percentages van overgewicht gestegen. Deze ongezonde leefstijl leidt tot een enorme gezondheidsschade. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat het jaarlijks om 35.000 levens en 9 miljard euro. Wanneer geen andere weg wordt ingeslagen zal de ambitie van het NPA in 2040 nooit gerealiseerd worden. 

Een verdere uitbreiding van wettelijke normen om ongezonde voedselbestanddelen aan te passen gaat helpen de ambitie van het NPA wel te realiseren. Bij brood bijvoorbeeld is dat zeer effectief gebleken. Zo is in een periode van 10 jaar de hoeveelheid zout met 25 procent verminderd zonder aantasting van de smaak. 

Voedingsbedrijven en supermarkten kunnen nog meer gezondheidsstappen zetten. Dat kan bijvoorbeeld door gezonder voedsel gunstiger te beprijzen, de verkooppunten van ongezond voedsel te beperken en reclame voor ongezond voedsel te verminderen. Dat voorkomt dat de overheid met dwingender maatregelen moet komen, zoals een suikertaks die nog een stap verder gaat dan wettelijke standaarden. 

Ceel Elemans is sector specialist Food bij ING Sector Banking 

Altijd op de hoogte blijven?