Ook plantaardig?

29 december 2022 Sanne Griffioen-Roose

Ook FrieslandCampina doet mee aan de energie- en de eiwittransitie. Hoe? Door naast zuivel ook ruimte te maken voor plantaardige producten.

Eerder dit jaar kwam FrieslandCampina met een klimaatplan met scherpe doelstellingen voor 2030. Wat betreft de energietransitie zijn de maatregelen drastisch. Uiterlijk 2050 willen wij netto-klimaatneutraal produceren. We willen dit reali­seren door verbruik sterk te reduceren en over te schakelen naar hernieuwbare bronnen. Zo draaien onze productielocaties bijvoorbeeld al voor 100% op groene stroom, voor een deel opgewekt door onze leden-melkveehouders.

Wat betreft de eiwittransitie bevindt FrieslandCampina zich in een bijzondere positie. Met een 150 jaar lange geschiedenis van zuivelproductie voelt het missch­ien onnatuurlijk om plantaardige producten te produceren, maar niets is minder waar. Hoewel zuivel het vertrekpunt is, produceert FrieslandCampina ook plantaardige alternatieven. Wij staan voor een evenwichtig en duurzaam voedings­patroon met een zo laag mogelijke belasting voor de planeet. Hier zien wij naast zuivel ook ruimte voor plantaardig. We zien dat er bij de consument behoe­fte is aan keuze en variatie.

Uiteraard doen we ook onderzoek naar plantaardige producten. Hierin werken we als coöpera­tie samen met onze eigen leden. Een aantal pilots zijn gaande, het af­gelopen jaar is er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met haver en veldbonen van de grond van melkveehouders die lid zijn van FrieslandCampina.

De voedingswaarde van plantaardige producten is niet per se beter dan die van producten die gemaakt zijn van melk. Qua voedingswaarde scoort zuivel hoog en ook als je naar de duurzaamheidsaspecten kijkt, is het verhaal genuanceerder dan soms wordt verteld. Wij streven ernaar om naast zuivel een verantwoord plantaardig alternatief te bieden. Recente voorbeelden daarvan zijn de Friesche Vlag Barista Haver en Chocomel Plantaardig. Uiteraard moet dat wat betreft smaak, gebruik en voedingswaarde wel in de buurt komen. En wie zou dat beter kunnen dan FrieslandCampina met de 150 jaar ervaring.

FrieslandCampina is lid van IFFI, Ingredients for Food Innovators. Een zakelijk netwerk van innovatieve producenten van voedsel­ingrediënten. IFFI breidt de capaciteit voor bedrijfs- en mensenontwikkeling van elk lidbedrijf uit door inzichten, faciliteiten en mogelijkheden van de industrie als geheel te delen. 

Altijd op de hoogte blijven?