Tekst: Stella van Ginkel

In de voedingsmiddelenbranche groeit het tekort aan medewerkers. Een van de manieren om dat gat mogelijk te vullen, is om buiten de gebaande paden te gaan. Het boek ‘Ongekend Talent’ kan hierbij helpen als je overweegt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te gaan zetten.

‘Ongekend talent’ heeft een ambitieuze ondertitel, namelijk: ‘Eindelijk iedereen werk’. Wat de schrijvers van dit boek willen bepleiten, is dat er voor ieder­een betekenisvol werk te doen is, als ze maar de juiste kansen krijgen.

Talent genoeg

Bartel Geleijnse was in 2010 een van de oprichters van The Colour Kitchen, een restaurantketen in Utrecht waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden opgeleid. Volgens hem is er onder de 1,3 miljoen werkloze Nederlanders namelijk meer dan genoeg talent te vinden, maar blijft dit talent doorgaans onbenut. De auteur van dit boek wil ondernemers dan ook graag op dit ‘ongekende talent’ wijzen, eerst met zijn restaurants en nu dus met dit boek.

Pleidooi

Dit boek is dan ook vooral gericht op onder­nemers en niet zozeer op mensen die een baan zoeken. ‘Ongekend talent’ is geen boek dat werklozen vertelt hoe ze zichzelf beter in de markt zetten, maar dat de markt vraagt waarom het voor deze mensen soms zo moeilijk wordt gemaakt.

‘Thema’s worden aan de hand van eigen ervaringen beschreven’

De schrijvers houden hiermee een pleidooi voor sociaal en inclusief ondernemen. Een van de hoofdstukken heet bijvoorbeeld ‘Het sociale systeem is stuk’, en door het hele boek heen wordt de lezer opgedragen niet te snel over mogelijke werknemers te oordelen. Daarbij benadrukken de auteurs wel dat ze sociaal ondernemen niet alleen als lief­dadigheid zien. Volgens hen is het beter voor mensen om te werken dan om met een uitkering thuis te zitten, is het ook in het algemeen beter voor Nederland én levert het bedrijven veel op om aan nieuw talent te komen.

Sterk persoonlijke visie

‘Ongekend talent’ is een boek geschreven vanuit een sterke persoonlijke visie. Om deze toon te zetten gaat het eerste hoofdstuk over Geleijnse zelf, op zowel persoonlijk als zakelijk gebied. In de overige hoofdstukken is het verhaal van The Colour Kitchen leidend voor het boek; bijna alle thema’s die de auteur behandelt, worden aan de hand van zijn eigen zake­lijke ervaringen beschreven.

De directe ervaring met sociaal ondernemen die hij meebrengt, zorgt ervoor dat dit boek naast nieuwe inzichten ook veel praktische informatie bevat. De adviezen zijn over het algemeen gericht op sociaal ondernemen en inclus­iviteit, maar kunnen ook nuttig zijn voor iedereen die een eigen bedrijf heeft of wil oprichten.

Daarnaast geeft Geleijnse ook specifiek advies over het zelf opleiden van nieuwe werknemers, wat immers de doelstelling van The Colour Kitchen is.

‘Ongekend talent’ is deels een sociaal­economisch pleidooi en deels een beschrijving van het opzetten van een bedrijf. Al met al zal er voor iedereen die is geïnteresseerd in – sociaal – ondernemen genoeg interessants in te ontdekken zijn.

Altijd op de hoogte blijven?