Skills vóór kennis?

11 mei 2022 Arry Verhage

Nieuwe technologieën moeten er de komende jaren toe leiden dat onze sector nog flexibeler, veiliger, duurzamer én efficiënter gaat werken. Hiermee worden bedrijven kapitaalintensiever en medewerkers aansprakelijk voor een groter volume aan werkzaamheden. De verantwoordelijkheid van de ploeg neemt aanzienlijk toe. Maar kan dit alleen als medewerkers hiervoor de juiste skills bezitten.
Onlangs bespraken we met een groep van zo’n 15 bedrijven de thema’s die de komende jaren bepalend zijn voor de doorontwikkeling van banen op de werkvloer. Dit gesprek diende als input voor het aanpassen van inhoudelijke eisen die we als sector stellen aan mbo-opleidingen.

Er verandert veel in de LMI: we kunnen er niet omheen. Dit heeft ook impact op de kennis en vaardigheden die iemand nodig heeft om binnen onze sector succesvol te kunnen zijn. Hoe dit verandert, verschilt van fabriek tot fabriek. Zelfs binnen productielocaties is het afhankelijk van de positie die een medewerker heeft in het proces. Een opvallende uitspraak tijdens de bijeenkomst was dat skills, de vaardigheden en talenten die iemand meeneemt, voor sommige bedrijven haast belangrijker zijn dan vakkennis.

Op veel plekken binnen onze sector geldt: de meest succesvolle medewerkers zijn de mensen die zich bewust zijn van hun plaats en rol in de organisatie. Mensen die op hun eigen manier een proactieve bijdrage leveren, vertrouwen op hun eigen kunnen, gericht zijn op continu verbeteren en regie nemen op hun eigen ontwikkeling. Dit zijn ook de mensen die weten wie ze om hulp moeten vragen wanneer het even niet lukt en die bereid zijn om samen met anderen tot een gepaste oplossing te komen. Kortom: medewerkers die de verantwoordelijkheid voor de productie erkennen én aankunnen.

Het mooie is dat deze skills te ontwikkelen zijn. Zowel bij studenten tijdens hun opleiding als bij medewerkers. Studenten die tijdens hun opleiding aan echte vragen en opdrachten vanuit bedrijven werken, groeien hier zichtbaar in. Medewerkers die meegenomen worden in de richting waar het bedrijf zich naartoe ontwikkelt, de ruimte krijgen om aan de slag te gaan met verbeterprojecten en daarin ondersteund worden, blijken verrassende stappen te zetten in de ontwikkeling van dit gedrag.
Met alle nieuwe technieken en technologieën die in onze bedrijven komen, is het in deze krappe arbeidsmarkt prettig om te weten dat selectie op talent en skills, in combinatie met een gericht begeleidings- en opleidingstraject, leidt tot de medewerkers die we in de toekomst nodig hebben.

Arry Verhage is directeur van Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL).

Altijd op de hoogte blijven?