15 Procent heeft overgewicht

8 augustus 2013

HEERLEN - Ongeveer 15 procent van de jongeren van 2 tot 25 jaar kampt met overgewicht. Bij 3 procent was sprake van ernstig overgewicht. Toch vinden bijna alle jongeren dat ze in goede gezondheid verkeren.

Dat bericht het CBS. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen hebben vaker overgewicht. Zo heeft 19 procent van de jongeren in een huishouden in de laagste inkomensgroep overgewicht, tegenover 11 procent van de 2- tot 25-jarigen in de hoogste inkomensgroep. Ernstig overgewicht komt onder jongeren in de laagste inkomensklasse 3 keer zo vaak voor als onder leeftijdsgenoten in de hoogste inkomensklasse.

Van de jongeren beoordeelt 93 procent hun gezondheid als goed of zeer goed. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen geven iets minder dikwijls aan een goede gezondheid te hebben dan jongeren uit huishoudens met een hoog inkomen.

Lees ook:

   

Altijd op de hoogte blijven?