170 organisaties lanceren alternatief voor EU-Mercosur-verdrag

11 mei 2023 Redactie Food Cytonn Photography (Unsplash)

Meer dan 170 organisaties wereldwijd, waaronder de Nederlandse Handel Anders!-coalitie, hebben een alternatieve verklaring ondertekend voor het EU-Mercosur vrijhandelsverdrag. Dit is een verdrag tussen de EU en de Mercosur, het handelsblok van Zuid-Amerikaanse staten, waar momenteel over onderhandeld wordt.

Het EU-Mercosur vrijhandelsverdrag houdt te weinig rekening met de gevolgen voor mensen en milieu aan beide zijden van de oceaan, vinden veel organisaties wereldwijd. In een alternatieve verklaring schetsen ze een samenwerking waarbij mens, dier en natuur centraal staan. De ondertekenaars benadrukken dat de EU en de Mercosur hun handelsrelaties moeten veranderen en verbeteren.

Momenteel leveren de Mercosurlanden vooral grondstoffen aan de EU, in ruil voor hoogwaardige, bewerkte producten uit Europa. Volgens de ondertekenaars zal het EU-Mercosur-verdrag dat er nu ligt bestaande ongelijke machtsverhoudingen versterken en vooral westerse multinationals en grootgrondbezitters in Mercosur bevoordelen, ten koste van het klimaat, de bossen en inheemse volkeren in Zuid-Amerika, kleine boeren in beide handelsblokken, dierenwelzijn en industriële banen in de Mercosurlanden.

Greenwashing

De ondertekenaars, waaronder Handel Anders!, een Nederlandse coalitie van vakbonden, maatschappelijke - en boerenorganisaties en betrokken burgers, vinden dat het EU-Mercosurverdrag, dat vooral vrijhandel wil bevorderen, in zijn geheel van tafel moet. Ook het onlangs door de Europese Commissie voorgestelde inlegvel (Joint Instrument) komt niet tegemoet aan de genoemde bezwaren. Dat is volgens de ondertekenaars slechts een poging tot greenwashing van het verdrag, ook omdat duurzaamheidsafspraken niet afdwingbaar worden vastgelegd. De EU en de Mercosurlanden moeten volgens de coalitie in plaats van dit verdrag een nieuwe soort samenwerking aangaan die als doel heeft het bevorderen van onderlinge solidariteit, gelijkheid, samenwerking, duurzaamheid en democratie.

Noodzakelijk alternatief

Guus Geurts (coördinator van Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel -aangesloten bij Handel Anders!): "Samen met Mercosur zou de EU samen kunnen optrekken om klimaatverandering te bestrijden, te streven naar voedselsoevereiniteit en meer regionale zelfvoorziening in basisbehoeften. Daarvoor zijn nieuwe rechtvaardige multilaterale handelsregels nodig, die in de plaats komen van de huidige bindende neoliberale WTO-regels. Deze bevoordelen vooral multinationals ten koste van het MKB, gezinsbedrijven in de landbouw, fatsoenlijke banen voor werknemers en het milieu. Herinvoering van EU- en mondiale marktregulering kan zowel zorgen voor eerlijke prijzen aan boeren voor milieuvriendelijkere producten, als aan het stoppen van dumping en vermindering van het beslag op schaarse natuurlijke hulpbronnen in het Mondiale Zuiden. Een Nee tegen dit verdrag brengt dit noodzakelijke alternatieve handelsbeleid weer een stap dichterbij."

Eind mei wordt het EU-Mercosur vrijhandelsverdrag opnieuw besproken tijdens een vergadering van de Europese ministers van handel. De ondertekenaars van de verklaring willen laten zien dat anders handelen mogelijk is.

Altijd op de hoogte blijven?