Aanvullende maatregelen van Veiligheidsregio voor slachterijen in Gelderland

25 mei 2020

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft aanvullende maatregelen genomen ten aanzien van de corona-uitbraak in een slachterij van Vion. Vion heeft van de VNOG twee dagen gekregen om de laatste werknemers die nog niet getest zijn alsnog te laten testen, en ontbrekende gegevens te leveren. 25 medewerkers zijn niet op de testlocatie verschenen. Daarnaast ontbreken gegevens van vijf medewerkers.

In totaal 147 van de 657 medewerkers van de slachterij in het Gelderse Groenlo blijken te zijn besmet met het virus. De Veiligheidsregio eist volledige medewerking van Vion en van de betrokken uitzendbureaus om de laatste medewerkers te testen, zodat aan contactonderzoek kan worden gewerkt. Aanvullend wordt VION opgedragen inzichtelijk te maken welke medewerkers op andere locaties binnen de Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland werken. Ook wordt de bedrijven gevraagd de huisvesting van de arbeiders “op humane wijze” te regelen, zodat ze goed in quarantaine kunnen verblijven.

“Een dergelijke omvang van het aantal positief geteste personen is zeer zorgelijk. In de eerste plaats voor de betrokkenen zelf, maar uiteraard ook voor andere personen in de werk- en woonomgeving”, aldus de voorzitter van de Veiligheidsregio, Ton Heerts. “Meer testen geeft meer inzicht. Daardoor zijn we beter in staat om het coronavirus te bestrijden. Het helpt ons om de benodigde stappen te zetten om het virus in te dammen.” Ook bij andere slachterijen in de regio zal de GGD steekproefsgewijs testen uitvoeren. De Veiligheidsregio vraagt bedrijven zich daar vast op voor te bereiden. “Zij moeten hiervoor hun administratie op orde hebben”, aldus de voorzitter.

Altijd op de hoogte blijven?