AB InBev: Vijf grootste Europese brouwerijen in 2028 klimaatneutraal

13 december 2021 Redactie BeverageNL

In 2028 wil AB InBev dat haar vijf grootste brouwerijen in Europa klimaatneutraal zijn. Dit betekent volgens de brouwer een jaarlijkse reductie van 110.740 ton CO2. De aankondiging past binnen de ambitie om wereldwijd in 2040 in de gehele waardeketen ‘Net Zero’ te realiseren.

De ambities zijn onderdeel van het nieuwe doel van de brouwer, dat vrijdag 10 december werd aangekondigd: “We dream big to create a future with more cheers”. Dit betekent voor de Nederlandse brouwerijen, waaronder de Dommelsche Bierbrouwerij, dat deze verder blijven versnellen op het gebied van CO2-reductie. De brouwerij in Dommelen brouwt al volledig met hernieuwbare elektriciteit en is deels zelfvoorzienend door eigen bio-gas op te wekken uit afvalwater.

Wereldwijd

Wereldwijd boekte AB InBev vooruitgang om haar duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025 te realiseren. Tussen 2017 en 2020 daalde de absolute uitstoot van broeikasgassen in haar activiteiten (Scopes 1 en 2) volgens de brouwer met bijna 25 procent gedaald en zijn de emissies in de waardeketen (Scopes 1, 2, 3) met meer dan 10 procent per hectoliter gedaald. Eerder dit jaar kondigde AB InBev haar eerste CO2-neutrale brouwerijen aan in Ponta Grossa, Brazilië en Wuhan, China en haar eerste CO2-neutrale mouterij in Brazilië.

Europa

In Europa realiseerde de brouwer tussen 2017 en 2020 een geschatte CO2-reductie van 16 procent bij de zestien West-Europese brouwerijen, een jaarlijkse reductie van 300.000 ton CO2. De brouwer werkt er nu aan om in 2028 in vijf grote Europese brouwerijen klimaatneutraal te maken. Eerst de brouwerijen van Magor en Samlesbury in het VK in 2026, gevolgd door de brouwerijen van Leuven, Jupille in België en Bremen in Duitsland in 2028.

Hernieuwbare elektriciteit 

De strategie om Net Zero te bereiken baseert de brouwer voornamelijk op de omschakeling naar andere energiebronnen en de verhoging van de energie-efficiëntie. De brouwer heeft daarvoor 29 technologieën geïdentificeerd, waarvan verschillende al zijn geïmplementeerd.

Zo zet AB InBev in op hernieuwbare elektriciteit in Europa. De brouwer kondigde in 2020 Europa's grootste zakelijke zonne-energieovereenkomst ooit aan met BayWa r.e., waardoor tegen maart 2022 alle bieren in heel West-Europa met hernieuwbare elektriciteit worden gebrouwen, als onderdeel van een virtuele stroomafnameovereenkomst (VPPA). Dit omvat de ontwikkeling van twee nieuwe zonne-energieparken in Spanje, die vanaf 2022 250 gigawattuur hernieuwbare elektriciteit per jaar moeten leveren aan de brouwerijen van AB InBev in heel Europa. De brouwerijen in Nederland werken al met 100% op hernieuwbare elektriciteit.

Energie-efficiënter

Naast de overschakeling op groene energiebronnen blijft de brouwer onderzoek doen om de activiteiten nog energie-efficiënter te maken. Een voorbeeld daarvan is de ‘Simmer & Strip’-technologie, die werd ontwikkeld in het wereldwijde R&D-centrum van AB InBev (Global Innovation and Technology Centre GITEC) in Leuven. De procesinnovatie zorgt voor 80 procent energiebesparing in de kookfase van het brouwproces en vermindert de brouwemissies met 5 procent. Het octrooi is gratis gedeeld met kleinere brouwers.

Ook richting consumenten in Europa onderneemt de brouwer klimaatactie. Het biermerk ‘Bud’ wordt met 100 procent hernieuwbare elektriciteit gebrouwen. Het merk vermeldt dit duidelijk op de labels en verpakkingen, om consumenten aan te moedigen de keuze te maken voor hernieuwbare elektriciteit.

Altijd op de hoogte blijven?