Alliantie Stop kindermarketing

16 februari 2015

De nieuwe Alliantie Stop kindermarketing wil dat de politiek kidsmarketing gaat verbieden. De eigen gedragscode van het bedrijfsleven is volgens de Alliantie niet effectief gebleken tegen overgewicht. FNLI noemt de actie 'mosterd na de maaltijd'.

De Alliantie www.stopkindermarketing.nl, die in februari is opgericht, wil dat de voedingsmiddelenindustrie stopt met het aanprijzen van ongezonde producten aan kinderen van 13 jaar en jonger. De oproep werd onder meer gedaan in tv-programma De Monitor van zondag 15 februari.

Stop kindermarketing vindt een leeftijdsgrens van minimaal 13 jaar noodzakelijk, maar stelt dat er wetenschappelijke aanwijzingen zijn dat een leeftijdgrens van 16 jaar of hoger vanuit gezondheidsoogpunt beter zou zijn. “Wij gaan dan ook verder onderzoeken of de leeftijdsgrens voor Nederland omhoog moet naar 16 jaar.”

Wettelijk verbod

Door een wettelijk verbod wordt het makkelijker om een gezond voedingspatroon aan te leren. Ook is er minder kans op overgewicht en lopen kinderen minder kans op chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en gewrichts- of psychische problemen.

Het gaat de Alliantie niet om een verbod op de consumptie van bepaalde producten, maar om de marketing ervan. De Alliantie wil dat marketing zich beperkt tot voedingsmiddelen die een positief effect hebben op de gezondheid. Dit zijn de voorkeursproducten binnen de basisproducten van de Richtlijn Voedselkeuze van het Voedingscentrum.

FNLI: 'mosterd na maaltijd'

De FNLI noemt de actie 'mosterd na de maaltijd'. "Sinds 1 januari 2015 is het verboden om reclame voor voedingsmiddelen te maken gericht op kinderen tot 13 jaar oud, tenzij producten aan specifieke voedingskundige criteria voldoen. Deze aanscherping van de Reclamecode voor Voedingsmiddelen betreft een initiatief van het bedrijfsleven."

“Sinds 2010 hebben levensmiddelenfabrikanten reclame gericht op kinderen jonger dan 13 jaar al verregaand beperkt. Veel fabrikanten maken al lange tijd helemaal geen reclame meer gericht op kinderen", aldus de FNLI.

In de Alliantie Stop kindermarketing zitten organisaties als de Hartstichting, het Diabetes Fonds, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Obesitas Vereniging, Foodwatch, de Consumentenbond en de Vrije Universiteit (hoogleraar Voeding en Gezondheid Jaap Seidell).

Download het position paper

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?