Belgische eierboeren krijgen hulp, Nederlandse moeten boeten voor fipronil

5 februari 2018

Belgische eierboeren kunnen een aanvraag indienen voor compensatie als gevolg van de fipronilcrisis. Nederlandse eierboeren zagen deze week juist de eerste claims tegen hen op de mat vallen. Nederland klopte niet in Brussel aan voor steunmaatregelen. Supermarkten zijn barmhartig; de eierhandelaren willen centen van de reeds gedupeerde boeren.

Door Cécile Janssen - Foodlog

Al 106 Belgische eierbedrijven hebben zich aangemeld voor een schadevergoeding als gevolg van de fipronilcrisis. De Belgische overheid stelde vorig jaar een uitgebreid pakket aan compensatiemaatregelen voor, van vergoeding voor geruimde kippen en vernietigde eieren tot vergoeding voor leegstandsperiodes. Het pakket steunmaatregelen kreeg goedkeuring vanuit Europa, waardoor er in totaal €30 miljoen beschikbaar is.

Volgens de Belgische minister van Landbouw werden tijdens de fipronilcrisis 77 miljoen eieren vernietigd en 1,9 miljoen kippen geruimd. Hij schat dat de kosten van de compensatieregeling tot zo'n €9,5 miljoen zullen oplopen; boeren kunnen zich tot eind april aanmelden.

'Normaal bedrijfsrisico' in Nederland

In Nederland is geen sprake van overheidssteun, omdat de overheid de crisis als een 'normaal bedrijfsrisico' beschouwt. Dat betekent dat deze week de eerste concrete claims bij eierboeren op de mat vielen, schrijft Boerderij. Eierhandelaren claimen soms tot tonnen schade bij de pluimveehouders voor de kosten van de terughaalacties. Dat hadden de eierhandelaren al aangekondigd. Supermarkten waren juist barmhartig en zagen van claims af.

De fipronilcrisis blijkt nog altijd niet tot een einde te zijn gekomen: van de 793 stallen waar de NVWA fipronil aantrof, zijn er 57 nog altijd volledig geblokkeerd en 424 volledig vrijgegeven. De overige moeten nog óf op mest óf op dieren worden vrijgegeven, meldt de boerenkrant. Vooral de mestafvoer blijkt een bottleneck door de beperkte verbrandingscapaciteit. Sinds gisteren mogen pluimveehouders van de NVWA met fipronil verontreinigde pluimveemest op bedrijfsniveau vermengen (homogeniseren) met eigen schone pluimveemest, zodat de mest via de reguliere kanalen kan worden afgevoerd.

Lees alles over de fipronil-crisis in ons dossier.

Altijd op de hoogte blijven?