Blijf investeren in de Europese grensregio's

16 februari 2018

De Europese grensregio’s roepen de nationale overheden op ook na 2020 werk te maken van grensoverschrijdende samenwerking. In 2018 starten de onderhandelingen over de toekomstige financiering van de Europese structuurfondsen. Vrijdag 16 februari ontvangt gedeputeerde Michiel Scheffer de Vereniging van Europese Grensregio’s (AEBR) van de EU in Arnhem.

De EU investeert met investeringsprogramma’s zoals Interreg, Efro en Ten-T in samenwerking tussen lidstaten. In Gelderland is in 2014-2020 dankzij de EU meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd in duurzame innovatie, landbouwontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerking. Hiervan worden ruim 800 projecten gefinancierd. In de grensregio wordt de basis gelegd voor de toekomstige samenwerking in Europa.

Werken aan een duurzame toekomst

De toekomst van deze structuurfondsen is onzeker vanwege de Brexit en de verwachte tekorten op de begroting. De onderhandelingen tussen de lidstaten dit jaar bepalen waar de prioriteiten komen te liggen en hoe de Europese middelen voor 2021-2027 worden verdeeld. De Europese grensregio’s, waaronder Gelderland, willen de Europese fondsen na 2020 inzetten voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van digitalisering, klimaatverandering, voedselzekerheid en energietransitie.

Gedeputeerde Michiel Scheffer is bestuurslid van de AEBR: "Juist in de grensregio zie je dat Europa werkt. Door samen te werken vervagen de grenzen en worden de banden tussen lidstaten versterkt. In de grensregio maken we werk van een duurzame toekomst voor Europa. Daar moeten we in blijven investeren samen met Brussel en Den Haag".

Altijd op de hoogte blijven?