Boost voor Nederlandse eiwitteelt

15 februari 2018

Het project ‘Veldbonen keten praktijk innovatie project’ is een grote stimulans voor de Nederlandse eiwitteelt. In het project werken vijf partijen uit de keten samen aan de opmars van de Nederlandse veldboon. De veldboon is een bron van plantaardig eiwit.

Het doel is om samen nieuwe food- en feedtoepassingen te ontwikkelen voor de veldboon en het areaal veldbonen in gelijke tred te laten ontwikkelen met de vraag. Het project krijgt ondersteuning vanuit de provincie Overijssel en komt tegemoet aan de nationale ambitie om de teelt van eiwitgewassen te stimuleren.

De veldboon is binnen food en feed een relatief nieuw plantaardig eiwit en kan op diverse manieren toegepast worden. Een van de speerpunten binnen het project is om consumenten, foodverwerkers en veehouders vertrouwd te maken met de Nederlandse veldboon.

DSCN4482-platen-met-veel-bloei-300x283 Nederlandse veldboon

De Nederlandse veldboon is, net als andere hoogwaardige eiwitgewassen, sinds het Blair-House akkoord (over vermindering van landbouwsubsidies) in 1992 vrijwel verdwenen uit de bouwplannen van Nederlandse akkerbouwers. Deze plantaardige eiwitbron moet hoognodig weer terug op de kaart, nu de vraag naar lokaal geteeld eiwit sterk stijgt.

Binnen het project wordt ervaring opgedaan met de teelt, verwerking en toepassing van de veldboon. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de smakelijkheid en de textuur van de verschillende rassen. Zo zijn er bijvoorbeeld al eerste resultaten geboekt met de verwerking van veldbonen tot een hamburger. Het project draagt hiermee bij aan de nationale ambitie om plantaardige eiwitten weer nadrukkelijk op de kaart te krijgen bij akkerbouwers en consumenten.

Hele keten vertegenwoordigd

Bij het project zijn de volgende partijen betrokken: akkerbouw- & fruitteeltbedrijf De Kortenhof, AgruniekRijnvallei, Frank Food Products, Bobeldijk Food Group en bakkerij Fuite. “Dat in dit project de gehele keten vertegenwoordigd is, maakt het project bijzonder”, aldus projectleider Jolijn Zwart-van Kessel van ZwartvanKessel Advies, Katalysator van Vernieuwing.

Het project wordt met wetenschappelijke raad en daad bijgestaan door Ruud Timmer, onderzoeker bij Wageningen UR. Het project wordt ook gesteund door The Protein Cluster, bijvoorbeeld om provincies te enthousiasmeren om teeltondersteuning te bieden.

 

Altijd op de hoogte blijven?