Chip kan verspilling tegengaan

21 januari 2013

WAGENINGEN - Voedselverspilling kan effectief worden teruggedrongen door een chip te plaatsen die gedurende transport en opslag de omstandigheden meet waaraan versproducten als groenten, fruit of vlees blootstaan.

Daaraan werkt het Pasteur-project, waarin onder meer Wageningen UR Food & Biobased Research, TNO, DSM, NVC en NXP Semiconductors participeren. Dat meldt Biojournaal.

De rfid-chip die op een pallet geplaatst wordt, meet binnen versketens continu zaken als temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, pH-waarde en het zuurstof- en ethyleengehalte.

Rijping bijsturen

Zo kan de chip gedurende het traject van producent naar consument niet alleen de kwaliteit van de verse producten  in de gaten houden (zodat de houdbaarheid beter kan worden voorspeld) maar ook de rijping tijdens het transport beter regelen en zo nodig bijsturen.

Op deze manier kan bijvoorbeeld al tijdens het transport worden bepaald voor welke markt (speciaalzaak of juist prijsvechters) de producten het best geschikt zijn.

Onder coördinatie van chipmaker NXP zijn hiervoor de eerste prototypes gemaakt.

Wageningen UR monitort de kwaliteit van voedingsmiddelen ook in andere projecten, zoals in project Fusions, om voedselverspilling in Europa te verminderen.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?