Consumenten kiezen steeds vaker voor water en zero dranken

18 september 2023 Canva
In 2022 kregen consumenten 34,1% minder calorieën binnen via frisdranken, waters en siropen ten opzichte van 2012 (bron: monitoringcijfers van FWS conform afspraken Nationaal Preventieakkoord met het RIVM en ministerie van VWS). Ook de Voedselconsumptiepeiling van het RIVM laat zien dat de gemiddelde consumptie van suikerhoudende dranken de laatste jaren sterk is afgenomen. Consumenten zien deze ontwikkeling ook terug in het schap, zo blijkt uit het Frisse Dranken Onderzoek.

Bijna de helft van de light/zero frisdrankdrinkers ziet het aanbod van deze dranken in de supermarkt groeien in vergelijking met vorig jaar. Ruim driekwart van de frisdrinkers drinkt bewust wel eens minder suiker. “De afgelopen jaren hebben onze leden veel laagcalorische dranken en andere gezondere alternatieven op de markt gebracht, kleinere verpakkingen geïntroduceerd en daar met marketinginitiatieven de aandacht op gevestigd.” zegt Taco Juriaanse, directeur van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen (FWS). 

De resultaten van het onderzoek

Het Frisse Dranken onderzoek laat zien dat steeds meer consumenten een voorkeur hebben voor zero/light varianten van de A-merken van frisdrank, vruchtendranken, energiedranken, ijsthee, sportdranken, waters met een smaakje. 4 op de 10 frisdrinkers geven aan minder ‘regular’ frisdranken te drinken dan een jaar eerder, de helft drinkt evenveel en slechts 7% geeft aan meer ‘regular’ frisdrank te drinken. Daarnaast consumeren frisdrinkers ook meer mineraal- en bronwater dan twee jaar geleden; zij doen dit vooral thuis, onderweg en bij familie en vrienden. De light/zero frisdrankdrinkers ziet dat het aanbod van light/zero frisdranken in de supermarkt toegenomen is vergeleken met één jaar geleden. 39% constateert dat ook  in de horeca het aanbod van de light/zero frisdranken is toegenomen.

Over het Frisse Dranken Onderzoek

Het Frisse Dranken onderzoek is een tweejaarlijks kwantitatief onderzoek onder drinkers van frisse dranken in Nederland dat in opdracht van FWS is uitgevoerd door Ruigrok - onderzoek & advies. De doelgroep van dit onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder die minimaal een keer per maand frisse dranken drinken. Aan het onderzoek van 2023 hebben in totaal 789 Nederlanders van 18 jaar en ouder deelgenomen.

Belasting op suikerhoudende dranken

Vanaf 1 januari 2024 staat een verhoging van de belasting op frisdrank, vruchtensappen en alcoholvrij bier gepland. Daarnaast heeft het kabinet voorbereidingen getroffen om een belasting in te voeren op basis van het suikergehalte in een bepaalde drank. De verhoging levert jaarlijks € 300 miljoen op. De verbruiksbelasting op mineraalwater wordt daarentegen vanaf 2024 afgeschaft. De verhogingen zullen volgens de Rijksoverheid gelden voor limonade (inclusief siroop), vruchtensappen, groentesappen, alcoholvrij bier, alcoholarm bier met 0,5% of minder alcohol, andere dranken met maximaal 1,2% alcohol. Verhoging verbuiksbelasting 2024 (© Rijksoverheid )

“Deze maatregelen zijn aangekondigd om Nederland gezonder te maken, maar het lijkt wel alsof het vooral gaat om het gezonder maken van de schatkist. Harde cijfers, ook van het RIVM, tonen aan dat de sector hard op weg is om consumenten minder calorieën te laten consumeren. We zijn voor een gedifferentieerde belasting, maar de tarieven moeten redelijk blijven en het is moeilijk uit te leggen dat er helemaal niet wordt gekeken naar andere producten met veel suiker, zoals koek en snoep. Waarom worden die niet bij de belasting betrokken? Bovendien laten resultaten uit het Verenigd Koninkrijk zien dat excessieve tarieven helemaal niet nodig zijn om overmatige suikerinname succesvol terug te dringen”, aldus de directeur van de FWS. 

Dit artikel verscheen eerder op: BeverageNL

Altijd op de hoogte blijven?