Design Guidelines voor circulaire kunststof verpakkingen

15 mei 2023 Marina de Moor

Taco Kingma, manager Duurzaam Verpakken bij de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), vertelde op Food Technology over het proces van handvest naar actie: Design Guidelines. Daarmee wil de FNLI de voedingsmiddelenindustrie een handje te helpen met het ontwikkelen van duurzame en circulaire verpakkingen.

De Design Guidelines zijn praktische richtlijnen voor kunststof verpakkingen die de FNLI in samenwerking met NRK Verpakkingen (Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie) heeft opgesteld. Hiermee wil FNLI de leden te ondersteunen bij implementatie van circulaire verpakkingen. Op deze manier probeert de FNLI de milieu-impact van verpakkingen te minimaliseren, consumenteninformatie en tegelijkertijd voedingsmiddelen tijdens transport en logistiek intact te houden. Met behulp van dit handvest moeten de ketenpartners ervoor zorgen dat activiteiten, innovaties en investeringen in elkaars verlengde liggen en dat via deze ketensamenwerking de samenwerking intensiever wordt. Het handvest is in lijn met Brancheplan Duurzame Verpakkingen.

De FNLI benadrukt dat het voor de voedingsmiddelenindustrie belangrijk is om tot circulaire en duurzame verpakkingen te komen. Circulariteit is een belangrijk middel op klimaatdoelen te verwezenlijken. Hierom werken voedingsmiddelenproducenten samen met partners die er vervolgens voor moeten zorgen dat de activiteiten, innovatie en investeringen in elkaars verlengde liggen. Met behulp van het handvest ‘Circulair en duurzaam verpakken’ wil de FNLI deze samenwerking meer intensiveren en de voedingsmiddelenindustrie ondersteunen bij het circulair ontwerpen van hun verpakkingen.

Over FNLI
De FNLI is de overkoepelende organisatie van verwerkende en importerende bedrijven en branches in de Nederlandse voedingsmiddelensector. De FNLI vertegenwoordigd deze branche, behartigd hun belangen, is de gesprekspartner namens hun, treedt op als expert, zorgt voor binding en samenwerking.

Altijd op de hoogte blijven?