Doe jij mee aan de hackathon? Challenge 2: Efficiënt van boer tot bord

26 augustus 2021

Beeld: Fauxels via Pexels

Auteur: Pauline van Schayck

Tijdens Food Technology op 1 en 2 december vindt de 3e editie van de hackathon Redesign Your Food Business plaats. EVMI presenteert daarvoor 3 challenges. Wil jij met je team de casus van vandaag, of een zelf bedachte challenge, oppakken tijdens Food Technology? Laat het ons weten!

Op 1 en 2 december organiseren Mikrocentrum en Vakblad EVMI (Alea Publishers), Food Technology 2021. Of het nu gaat om CO2-uitstoot, voedselveiligheid, ketentransparantie, gezonde voeding of clean label; de oplossingen worden geboden door nieuwe technologie en innovaties. 

Op deze beurs vindt de 3e editie van de hackathon Redesign Your Food Business plaats. Maximaal zes teams bestaande uit MBO - HBO - WO studenten en professionals werken aan concrete vraagstukken. Interesse om jouw organisatie te verbinden aan een event waarin innovatie, talentontwikkeling en kennisdeling centraal staan? Wil jij je verbinden aan een vraagstuk of supporter zijn? Of wil je een eigen vraagstuk insturen? Voor meer informatie surf je naar Redesign your Food Business of stuur een mail naar robert@hackathonmasters.com.

Samen met de redactie van EVMI heeft Food Technology drie casussen neergelegd. Hiervoor zoeken we bedrijven én studenten die een van deze casussen wil oppakken. Eigen ideeën aandragen kan ook.

Afgelopen donderdag, vandaag en komende donderdag presenteren we de challenges op EVMI.nl. Klik hier voor challenge 1

Challenge 2 

Domein:      Duurzame en transparante keten
Challenge:  Efficiënt van boer tot bord 

In deze coronatijd was het voor de consument makkelijker om lokale producten te kopen, door de extra tijd die vrijkwam toen evenementen en andere activiteiten niet door gingen, het verenigingsleven stil lag en reistijd voor werk of studie beperkt was. Zodra mensen het weer drukker krijgen, kan dat veranderen. Gemak en tijdsbesparing kunnen dan weer belangrijker worden dan de duurzaamheidsgedachte. De vraag is hoe producten uit de korte keten ook in de toekomst beter kunnen concurreren met die van de groothandel en de voordelen van korte ketens goed benut kunnen worden.

Knelpunten

De wens van de consument om snel en makkelijk voedsel te kunnen kopen, lijkt moeilijk verenigbaar met het idee van korte ketens. Bovendien zijn korte ketens niet per definitie beter om uitstoot van broeikasgassen te verminderen, stellen onderzoekers van de Wageningen Universiteit, en het is niet altijd gunstiger voor de boer.

Regionaal geproduceerd voedsel lijkt al snel milieuvriendelijker, maar dat is niet altijd zo. Vervoer van producten in auto’s of kleine vrachtwagens kan soms meer uitstoot veroorzaken dan grootschalig vervoer, ondanks de langere afstanden. Verkoop bij de boer is bovendien vooral milieuvriendelijker als de consument op de fiets zijn eten komt kopen. Met de auto wordt dat een heel ander verhaal. Bovendien is voor boeren een grootschalige verkoop van producten belangrijk om voldoende te verdienen. Verkoop op het erf, bij streekmarkten en via vergelijkbare initiatieven zijn daardoor zeker niet de enige oplossing. Wageningse onderzoekers uit het eerder genoemde artikel halen daarom een voorbeeld aan van regionale catering voor onder andere zorginstellingen, horeca en supermarkten.

local NeONBRAND via Unsplash

Uitdaging

De uitdaging is om grootschalige plannen te maken om korte ketens te realiseren, met voordelen voor consument, boer en milieu. Voor consumenten moeten de alternatieven ook betaalbaar zijn.

Voordelen

Een goed ingerichte korte voedselketen is een effectief middel om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De consument krijgt meer gevoel voor de herkomst van voedsel en kan makkelijker een steentje bijdragen aan een beter milieu. De boer kan op een duurzame en efficiënte manier een goed inkomen verdienen.

Probleemstelling

Hoe zou een systeem met korte voedselketens in de (nabije) toekomst (logistiek) eruit kunnen zien? Ontwikkel (een concept voor) een digitaal platform om de keten inzichtelijk te maken op basis van wetenschappelijke onderbouwing, zodat kleine en grote initiatieven een duurzaam korte-keten-systeem kunnen vormen. 

Interesse om jouw organisatie te verbinden aan een event waarin innovatie, talentontwikkeling en kennisdeling centraal staan? Wil jij je verbinden aan dit vraagstuk of supporter zijn? Of wil je een eigen vraagstuk insturen? Voor meer informatie surf je naar Redesign your Food Business of stuur een mail naar robert@hackathonmasters.com.

Altijd op de hoogte blijven?