Efsa moet kritiek beter weerleggen

6 september 2012

PARMA - Efsa moet kritiek op de onafhankelijkheid van de organisatie actiever weerleggen. Dat staat in het rapport ‘External Evaluation of Efsa’ van Ernst & Young.

Efsa heeft volgens het consultancybureau voldoende maatregelen genomen om de onafhankelijkheid te waarborgen. Nieuwe maatregelen om de onafhankelijkheid te versterken zijn daarom niet nodig. Efsa moet echter wel focussen op de communicatie over onafhankelijkheid, om de nog vóórtdurende kritiek te weerleggen. Efsa moet die kritiek bovendien analyseren en een strategie ontwikkelen om te kunnen omgaan met kritiek uit zowel wetenschappelijke als politieke hoek.

Transparantie

Ernst & Young is over het algemeen positief over het functioneren van Efsa. Wel kan de transparantie van de risico-analyse verbeterd worden. Dat kan door de bijeenkomsten van de Panels voor het publiek toegankelijk te maken, zoals nu in een pilotproject al gebeurt. Ook de communicatie via de website kan worden verbeterd. De informatie op de website, die in 4 talen is, is volgens Ernst & Young niet toegankelijk genoeg voor een breed publiek, met name door taalproblemen.

Samenwerking

Het rapport doet ook aanbevelingen over samenwerking. Ernst & Young adviseert Efsa een onderzoek te doen naar de obstakels die een goede samenwerking met ngo’s belemmeren. Ook de samenwerking met lidstaten kan worden verbeterd door de methodologie te harmoniseren en de IT-systemen voor datacollectie te verbeteren.

Ook moet de rol van Efsa op het internationale toneel, buiten de EU, worden verbeterd.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?