De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft de toelaatbare inname (TWI) van dioxinen en soortgelijke stoffen via voedsel verlaagd. Dat doet de autoriteit op basis van een nieuwe risicoanalyse die in opdracht van de Europese Commissie is uitgevoerd. De nieuwe norm ligt veel lager dan wat de gemiddelde Europeaan op dit moment binnenkrijgt.

Het gaat vooral om zeer giftige dioxinen en dioxine-achtige polychloorbifenyl-varianten (pcb’s). De afgelopen dertig jaar is de aanwezigheid van dioxinen in voedsel en diervoeder sterk gedaald, maar de stoffen kunnen jarenlang in de voedselketen aanwezig blijven omdat ze zich ophopen in, bijvoorbeeld, het vetweefsel van dieren. Vooral vette vis, kaas en vlees dragen bij aan de inname van deze stoffen door consumenten.

Nieuwe norm dioxine

EFSA heeft in opdracht van de Europese Commissie een uitgebreide risico-analyse gemaakt om de gezondheidsrisico’s van dioxinen in voeding voor mens en dier in kaart te brengen. De autoriteit heeft het gezondheidsrisico van dioxine bevestigd en stelt een nieuwe toelaatbare wekelijkse inname vast van twee picogram per kilo lichaamsgewicht. Dat is zeven keer lager dan de vorige standaard, die in 2001 door het Scientific Committee on Food van de Europese Comissie is gezet.

“De belangrijkste reden voor het verlagen van de TWI waren de beschikbaarheid van nieuwe epidemiologische en experimentele data over de giftigheid van deze stoffen, en betere modellen om de ophoping van de stoffen in het menselijk lichaam te voorspellen”, zegt onderzoeker en voorzitter van de werkgroep dioxinen, Ron Hoogenboom.

Gemiddelde inname

De gemiddelde inname is in alle leeftijdsgroepen vijf keer hoger dan deze nieuwe TWI. Mensen die aan de hoge kant zitten, worden zelfs blootgesteld aan vijftien keer meer dioxine dan toelaatbaar is. Het onderzoekspanel noemt het een risico voor de volksgezondheid. Wel stellen de onderzoekers dat de giftigheid van de ernstigste pcb’s overschat zou kunnen worden. Het panel adviseert om de toxische equivalentiefactor, waarmee de giftigheid van dioxinen en pcb’s wordt vastgesteld, te herzien. De Europese Commissie gaat nog in debat over eventuele maatregelen.

Altijd op de hoogte blijven?