FNLI: “Infrastructuur om impuls te geven aan energietransitie ontbreekt”

28 maart 2022 Redactie Food

 

Donderdag 24 maart hebben brancheverenigingen FNLI en VNP namens negen industriële sectoren de Cluster Energie Strategie (CES) van aangeboden aan minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie. Het rapport beschrijft hoe deze sectoren de uitstoot van CO2 willen verminderen en wat daarvoor nodig is. Volgens de verenigingen sluiten de huidige randvoorwaarden van verduurzaming onvoldoende aan op de ambities van bedrijven die dat willen. 

FNLI vertegenwoordigt de voedingsmiddelenindustrie, een van de negen sectoren met bedrijven met een CO2-reductieopgave, die samen ‘Cluster 6’ vormen. De bedrijven onderschrijven de klimaatdoelstellingen, maar geven aan dat de huidige middelen voor verdere verduurzaming niet toereikend zijn. Zo lopen energiekosten op terwijl er tegelijkertijd onvoldoende handelingsperspectief wordt geboden om te investeren in innovatieve verduurzamingstechnieken. Met de CES zetten de brancheverenigingen een stap om de zichtbaarheid van Cluster 6 te vergroten en aandacht te vragen voor de benodigde randvoorwaarden om de klimaatambities te kunnen waarmaken.

Infrastructuur

Bedrijven hebben toegang nodig tot nieuwe duurzame energie-infrastructuur die is berekend op grote opgaven zoals elektrificatie. Naast de infrastructuur is ook coördinatie over de regio’s en provincies heen noodzakelijk, omdat veel mogelijke oplossingen van de knelpunten op regionaal of provinciaal niveau liggen. Dilemma s rondom de infrastructuur zijn onder andere de vergunningsprocedures en de bepaling van welk verzoek van een bedrijf wanneer wordt uitgevoerd.

Verder inventariseren van behoeften
Met het rapport zijn de inzichten van de deelnemende bedrijven in kaart gebracht. Met de inbreng van een groeiend aantal deelnemende bedrijven en samen met provincies en netbeheerders wordt de dekkingsgraad van deze CES steeds verder verhoogd. Er wordt ingezet op het verder inventariseren en zichtbaar maken van de knelpunten en behoeften vanuit Cluster 6 en op het versterken van de Regionale Energie Strategie.

Bron: FNLI

Altijd op de hoogte blijven?