‘Focus naar klantgedrag in korte(re) ketens’

15 maart 2017

Het lectoraat AgroFood Marketing van HAS Hogeschool is met vier jaar verlengd. Lector Harry van Delft gaat in zijn nieuwe termijn de focus verleggen naar consumentengedrag in korte(re) ketens.

De afgelopen vier jaar richtte Van Delft zich samen met zijn lectoraat-team vooral op klantgericht ondernemen en waardecreatie. In beide speerpunten stond kennis van de klant centraal.

'Steeds grotere rol consument'

Volgens Van Delft speelt de consument een steeds grotere rol in de ontwikkelingen binnen de agrofoodsector. Die consument drukt daarbij nadrukkelijk zijn stempel op het gedrag van producenten, de producten, de innovatie en de communicatie.

Om markt- en klantgericht de interactie met de klant goed in te richten en te organiseren, kan de sector volgens hem meer en ook een professionelere marketing gebruiken.

'Consumentbehoeften begrijpen'

Een sterkere consumentgerichtheid van (toekomstige) ondernemers is daarvoor in zijn ogen een must. “Want door het goed begrijpen van consumentbehoeften zijn agrofoodbedrijven veel beter in staat de voedingsconcepten van de toekomst te ontwikkelen.”

Het lectoraat AgroFood Marketing gaat deze professionaliseringsslag stimuleren en ondersteunen.

Het lectoraat is sterk verbonden met het vorig jaar gestarte HAS Consumerlab. Binnen dit lab worden consumentenonderzoeken uitgevoerd door HAS-studenten en -docenten. Volgens HAS Hogeschool hebben inmiddels veel agrofood-ondernemers de weg naar het lab al gevonden.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?