Schadelijke pesticiden blijven in gebruik door capaciteitsgebrek

28 augustus 2018

Door capaciteitsgebrek van Europese beoordelingsinstanties blijven pesticiden die de hormoonhuishouding kunnen verstoren of toxisch zijn voor de voortplanting toegestaan in de groente- en fruitteelt. Deze conclusie trekt Foodwatch na onderzoek. Door het chronisch gebrek aan beoordelingscapaciteit, blijven herbeoordelingen uit. Ondanks nieuwe wetenschappelijke inzichten over de schadelijkheid wordt het gebruik van pesticiden automatisch verlengd. Foodwatch eist dat hier onmiddellijk een einde aan komt.

Onderzoek Foodwatch

In de EU worden bestrijdingsmiddelen beoordeeld voordat het gebruik wordt toegestaan. Na de eerste tien jaar moet elke stof opnieuw beoordeeld worden om te kijken of volgens nieuwe wetenschappelijke inzichten de risico’s van het bestrijdingsmiddel voor mens, dier en milieu nog acceptabel zijn. Volgens het onderzoek van Foodwatch gebeurt dit bij ruim tweehonderd pesticiden te laat en wordt de oude goedkeuring procedureel verlengd.

Schadelijke pesticiden

Volgens Foodwatch zijn pesticides met quizalofop-P-tefuryl en flumioxazine, beide toxisch voor de voortplanting, en met hormoonverstoorders chlorotoluron, dimoxystrobin, en thiacloprid deze zomer procedureel verlengd, terwijl hun schadelijke eigenschappen al in 2015 wettelijk vastgelegd zijn. Foodwatch: "Een groot deel van de verlengde pesticiden staat bovendien al sinds 2015 op deze lijst van stoffen die zo risicovol voor mens en/of milieu zijn, dat ze snel vervangen moeten worden door minder schadelijke alternatieven. Deze zomer werd wederom een verlenging aangekondigd van verschillende van deze extra risicovolle bestrijdingsmiddelen."

Bescherming consument en milieu

Foodwatch vindt het onacceptabel dat consumenten en milieu worden blootgesteld aan bestrijdingsmiddelen die waarschijnlijk niet voldoen aan de veiligheidscriteria. De organisatie wil dat dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt en de bescherming van consumenten en milieu voorrang geeft. "Deze stoffen moeten per direct van de markt gehaald worden", aldus Foodwatch.

Het onderzoek van Foodwatch staat online.

 

Altijd op de hoogte blijven?