Fors meer meldingen residuen in food

26 oktober 2011

BRUSSEL - Het aantal meldingen van residuen van pesticiden in foodproducten nam vorig jaar in de EU met 65 procent toe, al ging het bij de 284 meldingen slechts om 19 alerts.

Dat blijkt uit het RASFF-jaarverslag 2010.

Het ging vooral om fruit en groenten uit de Dominicaanse Republiek en Thailand en dan nog vooral om dimethoate en omethoate (38 meldingen). Verder waren er 19 meldingen van ivermectine in rundvlees uit Brazilië.

In totaal werden vorig jaar 3358 meldingen en 1578 follow-ups uitgevaardigd. Behalve groenten en fruit ging het bij de meldingen vooral om vis(producten) en noten, nootproducten en zaden.

592 Meldingen betroffen alerts (waarbij gevaar dreigt voor de gezondheid), 1578 voor het niet toelaten bij de EU-grens en 1188 meldingen waren informatiemeldingen.

Alerts: vooral bij vis
Voor wat betreft de alerts ging het vooral om vis en visproducten (111 meldingen) op ruime afstand gevolgd door groenten en fruit (54), vlees(producten) (uitgezonderd kip) (49) en ontbijtgranen en bakery products (49)

Liseria monocytogenes in producten nam vorig jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar toe, ook steeds meer in vis, waaronder 33 meldingen van zalm uit Polen en 12 van Pangasius uit Vietnam.

Glassplinters in koffie
Rond niet-voedingsgerelateerde fragmenten sprak de melding van glassplinters in Nescafé Espresso instantkoffie uit Frankrijk in mei 2010 het meeste aan. Het ging hier uiteindelijk om een recall in 30 EU-landen (waaronder Nederland) en landen in de balkan.

Het niet toelaten van producten van buiten de EU nam voor het derde achtereenvolgende jaar toe. Dit kwam vooral omdat producten buiten de EU slecht of onvoldoende waren gecontroleerd. Ook ging het om residuen van pesticiden en aspecten als slechte opslagcondities.

Bekijk het RASFF-jaarverslag 2010
(pdf, 64 pagina's)

Lees ook:
RASFF: record aantal meldingen in 2010 (26 oktober 2011)

Groenten en fruit uit Nederland 'schoonst' (12 april 2011)

NVWA: 'gif in pangasius niet verontrustend' (20 december 2010)

'Minder residuen op agf dankzij retailer' (16 december 2010)

'Chemische verontreiniging gevaarlijkst' (19 november 2010)

Recall Nescafé Espresso omvangrijk (27 mei 2010)

Meeste meldingen over dioxine in Iers vlees (17 juli 2009)

Zie ook:
Dossier recalls

Altijd op de hoogte blijven?