Friese hogescholen willen Voedings Applicatie Centrum

3 april 2013

LEEUWARDEN - Hogeschool Van Hall Larenstein en NHL Hogeschool onderzoeken de mogelijkheid voor de vestiging van een Voedings Applicatie Centrum (VAC) in Friesland.

Een dergelijk VAC moet de kloof tussen school en bedrijfsleven verminderen.

De provincie Friesland heeft veel mkb-bedrijven die actief zijn in de voedingsmiddelenindustrie. Zij vinden over het algemeen maar moeilijk personeel, terwijl beide hogescholen diverse opleidingen voor dit vakgebied beiden.

Kennis delen

Het VAC moet faciliteiten bieden voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe voedingsprocessen en -producten. Ook kunnen bedrijven en scholen er apparatuur en kennis delen op het gebied van agrifood.

Zo komt kennis sneller beschikbaar voor bedrijven en kunnen scholen aan de andere kant de praktijk beter in huis halen.

Kruisbestuivingen

Wanneer studenten eerder kunnen kennismaken met de praktijk, zal de inwerktijd bij bedrijven verminderen. Ook kan een VAC kruisbestuivingen tussen studenten en bedrijfsleven mogelijk maken.

Hierdoor kunnen innovatieve ideeën, producten en projecten eerder ontstaan.

De provincie Friesland subsidieert het haalbaarheidsonderzoek met 53.650 euro en beide hogescholen investeren eenzelfde bedrag.

Al in 2014

De haalbaarheidsstudie start in het voorjaar. Als de resultaten positief zijn, kan het VAC mogelijk al in 2014 worden ingericht. Als locatie wordt het terrein van Van Hall Larenstein in Leeuwarden gezien.

Eerder heeft Van Hall Larenstein al het Water Applicatie Centrum (WAC) opgericht, om innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen op het gebied van watertechnologie te stimuleren.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?