FrieslandCampina: ‘Dairy4Development project Indonesië succesvol afgerond’

25 juni 2024 FrieslandCampina/Frisian Flag Indonesia

NIEUWS | Meer lokale productie van hoogwaardige melk in Indonesië. Dat was het doel van het tienjarige project 'Dairy4Development' in Frisian Flag Indonesia. De dochteronderneming van FrieslandCampina meldt dat dit project met succes is afgerond. “Een belangrijke mijlpaal in het streven naar economische groei en onafhankelijkheid voor melkveehouders in Indonesië”, aldus de organisatie.

In 2013 startte Frisian Flag Indonesia samen met zes partners - Agriterra, Bles Dairies, FrieslandCampina, Wageningen University & Research (WUR) en de lokale coöperaties KPSBU Lembang en KPBS Pangalengan – het tienjarige Dairy4Development-project in Pangalengan en Lembang (Indonesië). Het project kreeg een subsidie van vier miljoen euro van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, als onderdeel van het subsidieprogramma van de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV), uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het doel was de lokale productie van hoogwaardige melk te stimuleren. In totaal namen 3.500 lokale melkveehouders deel aan het project dat nu is afgerond. 

Dairy4Development-project

“Het Dairy4Development-project is een voorbeeld van systeemverandering in de voedselwaardeketen in Indonesië”, zegt Jan Paul van Aken, senior adviseur RVO. “Het begon twaalf jaar geleden al met het ontwikkelen van effectieve business cases voor kleine boeren in de zuivelsector, snel rendement op investeringen, verbeterde dierenwelzijn en een hogere melkkwaliteit en -productie. Ik was onder de indruk van de Dairy Village, een uniek concept van coöperatieve melkveehouderij gebaseerd op de Nederlandse innovatieve ervaring. Dit toont de duurzame effectiviteit van melkveehouderij op grotere schaal, de circulaire ontwikkeling en bedrijfsontwikkeling. Binnen het project werd de empowerment en het ondernemerschap van vrouwen gestimuleerd, en ook het verminderen van afvalproducten zoals mest die werd gebruikt als organische meststof.”

Akhmad Sawaldi, projectmanager Dairy Development Frisian Flag Indonesia vult aan: “We zijn enorm trots dat we deel hebben mogen uitmaken van de succesvolle afronding van het Dairy4Development-project. Bij FrieslandCampina geloven we in de kracht van samenwerking en duurzame ontwikkeling om een blijvende positieve impact te creëren. Dit project is een goed voorbeeld van onze toewijding aan het versterken van de positie van melkveehouders en gemeenschappen, en we zijn verheugd daar de komende jaren de voordelen van te zullen zien.”

Drie pijlers

Het doel van het project was de productie van melk van hoge kwaliteit te verhogen. De focus lag hierbij op drie pijlers: ‘Minder & Beter’, ‘Eenvoudig & Effectief’ en ‘Duurzaam Welzijn’. Onder de pijler ‘Minder & Beter’ is de kwaliteit van de melk verhoogd door verbeteringen in de infrastructuur en landbouwpraktijken op de boerderij, wat heeft geleid tot de oprichting van zeven melkinzamelpunten. De pijler ‘Eenvoudig en doeltreffend’ richtte zich op het verbeteren van de kennis en vaardigheden van melkveehouders, met name via programma's zoals ‘Kartini Peternak Indonesia’ om de rol van vrouwen in de melkveehouderij te versterken, ‘Farmer2Farmer’-opleidingsinitiatieven en stalrenovatieprojecten. In het kader van de pijler ‘Duurzaam Welzijn’ is het concept Dairy Village geïntroduceerd, waarbij plattelandsboeren gezamenlijk eigenaar zijn van moderne melkveebedrijven. Dit heeft geleid tot robuuste voersystemen, verbeterde productiviteit en een duurzamere bedrijfsvoering.

Verbetering van kennis en vaardigheden

In de loop van het project werden belangrijke resultaten geboekt, waaronder de verbetering van de kennis en vaardigheden van melkveehouders, de verbetering van de coöperatieve dienstverlening en de verhoging van de melkproductiviteit en -kwaliteit. Ondanks uitdagingen zoals vertragingen door COVID-19 en uitbraken van mond- en klauwzeer, werd het project voortgezet en bleek het een succes.

Uit het project werden lessen getrokken over verbetermogelijkheden op gebieden zoals strategieën voor stalrenovatie, de betrokkenheid van jonge boeren en trainingen op het gebied van financiële basiskennis. Er werden ook kleine wijzigingen aangebracht aan het oorspronkelijke Dairy Village-concept om de duurzaamheid op lange termijn te garanderen.

Blijvende impact

Uit de analyse van diverse duurzaamheidsaspecten blijkt dat de verworven kennis, vaardigheden, praktische toepassing en opbrengsten van het project een blijvende impact zullen hebben en als model kunnen dienen voor toekomstige implementaties in andere zuivelcentra in Indonesië.

Hoewel het project is afgerond, blijft de impact ervan zichtbaar doordat de activiteiten duurzaam worden uitgebreid, mede dankzij de ondersteuning van het FDOV-programma. Dit markeert het begin van een nieuwe fase in het versterken van de positie van zuivelgemeenschappen in heel Indonesië.

FDOV-subsidieprogramma

Het subsidieprogramma van de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) is bedoeld om publiek-private partnerschappen te ondersteunen die bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen, met name in de voedings- en landbouwsector. Het programma wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Altijd op de hoogte blijven?