FrieslandCampina en UMCG samen in project

17 februari 2012

frieslandcampina-vlagGRONINGEN - FrieslandCampina en UMCG/RUG gaan samen voedingsproducten ontwikkelen die het ontstaan van laaggradige ontstekingen moeten tegengaan.

Laaggradige ontstekingen in het menselijk lichaam ontstaan doordat jarenlang verkeerde voeding is gebruikt.

De ontstekingen kunnen leiden tot chronische aandoeningen en welvaartziekten, zoals diabetes, Alzheimer en hart- en vaatziekten.

Nieuwe producten

In het project ‘Zonder (laaggradige) ontstekingen oud en gezond’ wordt gewerkt aan nieuwe producten die deze ontsteking kunnen tegengaan of zelfs voorkomen.

Het gaat om het ontwikkelen van speciale voeding voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en zuigelingen.

Vroeg stadium

Er is juist voor deze doelgroepen gekozen omdat het ontstaan van laaggradige ontstekingen in een zo vroeg mogelijk stadium moet aangepakt met speciaal voedsel.

Het project moet bovendien een wetenschappelijke onderbouwing leveren voor de gezondheidseffecten van de te ontwikkelen voedselproducten. Zo kan namelijk een gezondheidsclaim van de EFSA worden verkregen.

Extra werkgelegenheid

FrieslandCampina verwacht dat dit project extra werkgelegenheid voor 10 tot 15 personen oplevert. Voor het UMCG/RUG verbetert de internationale positie in Healthy Ageing.

De totale projectkosten bedragen ruim 1.5 miljoen euro. Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft een provinciale bijdrage van 116.245 euro verleend.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?