FrieslandCampina verkoopt bedrijventerrein in Eindhoven

27 september 2017

Koninklijke FrieslandCampina N.V. gaat het bedrijventerrein in Eindhoven verkopen aan BPD. Dit is de eerste stap voor de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel. De historische betekenis blijft behouden. De karakteristieke historische fabrieksgebouwen van Campina worden in dit plan het multifunctionele hart van de nieuwe wijk, dat de naam de ‘De Zuivelfabriek’ draagt.

BPD gaat op het terrein van het voormalige Campinaterrein een nieuw stadsgebied ontwikkelen. Voor de herontwikkeling hebben het College van B&W en de Gemeenteraad van Eindhoven eerder het ‘Ontwikkelkader Kanaalzone–Campinaterrein Eindhoven’ vastgesteld met uitgangspunten, kaders, ambities en randvoorwaarden. Het plan van gebiedsontwikkelaar BPD is tijdens de selectie als beste uit de bus gekomen.

Campinaterrein

Gerard Menting, directeur corporate Real Estate FrieslandCampina: ‘Door een intensieve samenwerking met de gemeente zijn de ontwikkelingsmogelijkheden van het voormalige Campinaterrein vastgesteld. Met bedrijven uit de kanaalzone, bewoners en gemeente zijn twee scenario’s uitgewerkt, die als vertrekpunt hebben gediend in het verkoopproces. Bij de beoordeling van de ingediende en geselecteerde plannen is nauw samengewerkt met de gemeente. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een gezamenlijk gedeelde keuze voor BPD. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het ingediende plan van BPD voor de ontwikkeling van het voormalige Campinaterrein in de toekomst zal leiden tot een prachtig en duurzaam gebied, waarbij het historische karakter behouden blijft.’

Het Campinacomplex aan de Dirk Boutslaan werd in 1961 in gebruik genomen. Nadat FrieslandCampina de productieactiviteiten aan de Dirk Boutslaan in september 2015 beëindigde, is de fabriek ontmanteld. Na de totstandkoming van het ‘Ontwikkelkader Kanaalzone– Campinaterrein Eindhoven’, is het Campinaterrein door FrieslandCampina in maart 2017 te koop aangeboden.

Lees ook:

FrieslandCampina start bouw duurzaam Distributiecentrum Noord Nederland (7 september 2017)

   

Altijd op de hoogte blijven?