Onduidelijkheid over herkomst bijproducten in diervoeding

19 juli 2017

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) startte in 2016 bij levensmiddelen- en diervoederbedrijven een onderzoek naar de naleving van regelgeving voor plantaardige producten. Uit het onderzoek blijkt dat bij bedrijven die plantaardige bijproducten afnemen voor met name diervoeding de herkomst onduidelijk is.

Traceerbaarheid

Bij 8 van de 23 onderzochte afnemers van producten met plantaardige bijproducten uit de levensmiddelenindustrie was de traceerbaarheid van de producten niet in orde. Bij de 62 geïnspecteerde bedrijven waar de plantaardige bijproducten vandaan komen, werden in totaal 19 overtredingen vastgesteld. De overtredingen varieerden van het niet op orde hebben van de identificatie-traceerbaarheid, het ontbreken van een diervoederregistratie tot het opwaarderen van diervoeder naar levensmiddel.

Sommige bijproducten in de levensmiddelenindustrie zijn grondstof voor diervoederbedrijven. Traceerbaarheid is hier belangrijk, zodat mogelijke dier- en voedselveiligheidsrisico’s inzichtelijk gemaakt kunnen worden. In het verleden vonden incidenten met diervoeders plaats. Deze laten zien dat onzorgvuldig handelen grote gevolgen kan hebben voor de vlees- en zuivelsector en voor de veiligheid van producten en consumenten.

Het onderzoek

De NVWA bezocht 62 oorsprongsbedrijven van plantaardige bijproducten. Het ging om verwerkingsbedrijven van aardappels, maïs, rijst of meel, en om groente- en fruitsnijderijen. De NVWA controleerde de bedrijven voldeden aan de voorwaarden voor diervoeder. Dit zijn: bestemming als diervoeder, inrichtingseisen, onderkennen en beheersen van risico’s, etikettering als diervoeder en registratie als diervoederbedrijf.

Vervolgens zijn 23 afnemers van plantaardige bijproducten onderzocht: 7 diervoederbedrijven, 5 afvalverwerkers, 3 vergisters, 3 handelsbedrijven, 2 veehouderijbedrijven, 2 fouragehandelaren en 1 transporteur. Bij deze bedrijven werd gekeken naar de traceerbaarheid. Komen de administratieve documenten van de bijproducten overeen met de informatie van de bedrijven waar ze vandaan komen?

De NVWA gaat 2017 verder met het in beeld brengen van de stromen bijproducten van levensmiddelen naar diervoeder. Dit jaar gaat de voedingsautoriteit ook industriële producenten van snoep, industriële banketbakkers en vleesverwerkende bedrijven geïnspecteren.

Altijd op de hoogte blijven?