Het Japanse visgerecht Fugu is beroemd vanwege de (kleine) kans op fatale vergiftiging. Maar klimaatverandering maakt het eten van de kogelvissen onverwacht een stuk gevaarlijker.

Bij de bereiding van de kogelvis moet een geoefende Japanse kok eerst de lever en de geslachtsorganen verwijderen. In die organen zit het gif tetrodotoxine, een neurotoxine die een mens binnen een paar uur kan doden. Bij de kleinste snijvergissing ontsnapt het gif naar de rest van het karkas, met een dodelijke maaltijd tot gevolg.

Verschillende soorten

Er leven zo’n 50 verschillende soorten kogelvis in de zeeën rond Japan, waarvan er 22 door de overheid zijn goedgekeurd voor consumptie. Belangrijk in die selectie is de locatie van het gif in het lichaam van de kogelvis, wat per soort verschilt. In sommige soorten is ook de huid of het spierweefsel giftig, waardoor de vis oneetbaar is.

Klimaatverandering

Het herkennen van de specifieke soort is dus van groot belang om de eetbaarheid ervan vast te stellen. Japanse vissers vangen echter steeds vaker hybride exemplaren; nakomelingen van twee verschillende kogelvissoorten, zo meldt Reuters. De oorzaak moet gezocht worden bij klimaatverandering. De zeeën rond het Aziatische eiland warmen in rap tempo op, waardoor zuidelijke soorten naar het noorden trekken en zich met verwante soorten voortplanten.

Nakomelingen van hybride kogelvissen zijn in veel gevallen al niet meer te onderscheiden van hun niet-hybride ouder. Het aantal niet identificeerbare kogelvissen dat door vissers wordt gevangen, is in het afgelopen decennium flink gestegen. Is de vis niet herkenbaar, dan is ook niet te bepalen waar het gif in het lichaam zit geconcentreerd. De Japanse overheid verzamelt pas sinds september informatie over de toename van hybride kogelvissen. Intussen blijft de kans bestaan dat een hybride vis per vergissing wordt geïdentificeerd als eetbare soort, met dodelijke gevolgen.

Altijd op de hoogte blijven?