Heks’nkaas verliest van Witte Wievenkaas

11 juni 2015

Witte Wievenkaas maakt géén inbreuk op het auteursrecht van de smaak van Heks’nkaas. Levola (producent van Heks’nkaas) heeft de rechtszaak verloren die het bedrijf had aangespannen tegen Smilde Foods (producent van Witte Wievenkaas). Levola wilde een uitspraak van de rechter op basis van auteursrecht.

Kan een smaak auteursrechtelijk worden beschermd? De rechtbank Gelderland laat de beantwoording van deze vraag om procestechnische redenen in het midden. “Zelfs als smaak in algemene zin beschouwd voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar zou zijn – hetgeen thans geenszins zonder meer kan worden aangenomen – dan leidt dat er niet automatisch toe dat de smaak van het product Heks’nkaas auteursrechtelijk beschermd wordt/kan worden”, aldus de rechtbank in de uitspraak.

'Inbreuk op auteursrecht smaak'

Levola (moederbedrijf van producent Zuivelhoeve die het onderbracht bij Heks’nkaas BV) vindt dat Witte Wievenkaas van Smilde Foods een smaak heeft die ‘identiek is aan, of naar de totaalindruk overeenstemt met de smaak van het product Heks’nkaas’.

Daarom stelde het bedrijf voor de rechtbank dat Smilde inbreuk maakt op het aan haar toekomende auteursrecht op de smaak. Levola deed daarbij een beroep op een arrest van de Hoge Raad uit 2006 tussen Lancôme en Kecofa, waarin een geur in aanmerking kan komen voor auteursrechtelijke bescherming.

Smilde: 'Smaken verschillen'

Smilde verweerde zich door te stellen dat áls smaken al auteursrechtelijke bescherming kunnen genieten, Heks’nkaas dat niet haalt. Er kan namelijk niet bewezen worden dat de smaak zó origineel is dat het voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. Ook stelde het bedrijf dat de smaken van Heks’nkaas en Witte Wievenkaas wezenlijk van elkaar verschillen.

De rechter oordeelt nu dat Levola (en Peter Klosse die het bedrijf als smaakdeskundige had ingeschakeld) onvoldoende konden beschrijven of aanschouwelijk konden maken wat de vereiste kenmerken zijn van de smaak van Heks’nkaas om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen.

'Niet aan de rechtbank'

Levola betoogde dat de textuur en smaak niet te beschrijven zijn en dat de rechtbank de smaak zelf moest ervaren door de Heks’nkaas te proeven. De rechtbank kon het bedrijf daarin niet volgen en oordeelde dat Levola eerst zelf moet aangeven wat maakt dat het product beschermd dient te worden. “Het is niet aan de rechtbank om het product te proeven en de smaak te beschrijven.”

Daar komt nog bij dat Smilde aangaf dat de smaak van een product in zijn algemeenheid varieert, en onder meer wisselt al naar gelang het moment in het houdbaarheidstraject en bij welke temperatuur het gegeten wordt. Ook varieert de smaakbeleving per persoon.

Vorderingen afgewezen

De rechter stelt niet toe te komen aan beantwoording van de vraag of de smaak van een product als Heks’nkaas auteursrechtelijke bescherming verdient. Dit omdat Levola niet kon aangeven ‘welke elementen of combinatie van elementen van de smaak van Heks’nkaas leiden tot het vereiste eigen, oorspronkelijke karakter en persoonlijk stempel’.

“De overige stellingen van Levola behoeven dan ook geen nadere bespreking.” Dat maakt dat de rechtbank de vorderingen van Levola heeft afgewezen.

Smilde: 'goed voor hele industrie'

Ronald Prince, algemeen directeur van Smilde Foods, is tevreden met de uitspraak. “Dit is goed voor de gehele Nederlandse levensmiddelenindustrie en het ondernemerschap in het algemeen”

“Ik had er niet aan moeten denken dat de rechtbank anders had beslist. Dan was er een soort monopolie op smaak ontstaan die slecht geweest was voor producenten, professionele- en hobbykoks, foodbloggers en consumenten.”

'Zou flinke rem geweest zijn'

Het zou volgens hem ook een flinke rem op de doorontwikkeling van smaken en gerechten betekenen.

“Producenten van huismerken zouden veelvuldig het verschil in smaak van hun producten voor de rechtbank moeten verdedigen en consumenten zouden in de winkel veel minder te kiezen hebben”.

Lees ook:

 

Altijd op de hoogte blijven?